اخبار

 روابط عمومی و کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار

سمپوزیوم آتی: روابط عمومی و کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار

ثانیه دقیقه ساعت روز

تاریخ برگزاری:29 آبان 1396

سخنرانان این دوره

عضویت در خبرنامه سمپوزیوم:

لطفا ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید