ارکان سمپوزیوم

ارکان سمپوزیوم

دبیر کل سمپوزیوم

هوشمند سفیدی

رئیس شورای سیاست‌گذاری

علی فروزفر

دبیر کمیته علمی

پروفسور باقر ساروخانی

دبیر هیأت داوران

استاد علی فروزفر

دبیر کمیته ارتباطات

مهندس ناصر رزاق منش

دبیر کمیته جذب و مشارکت

دکتر مجتبی علوی

دبیر کمیته امور بین‌الملل

امیر رستگار

دبیر کمیته اجرایی

سید حسن تهرانی