امتیازات

جوايز و نشان‌های تقدير جشنواره برترین‌های روابط عمومي ایران

عنوان برگزيده

نحوه تقدير

مدير ارتباط گستر

لوح سپاس

روابط عمومي برتر

لوح سپاس/تنديس/سکه ربع بهار آزادی

نشان افكار عمومي (خط کش طلایی) *

نشان لوح سپاس+یک سکه تمام بهار

نشان فرهنگ

نشان لوح سپاس

نشان اخلاق

نشان لوح سپاس

نشان خلاقیت

نشان لوح سپاس

نشان مسئولیت اجتماعی

نشان لوح سپاس

كارشناس برتر روابط عمومي

لوح سپاس + تنديس/يك جایزه

مدیر برتر روابط عمومی

لوح سپاس+ تندیس+ یک سکه نیم بهار آزادی