سخنرانان اصلی

 • دکتر باقر ساروخانی
  • تحصیلات: دکترای ارتباطات و پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران
  • سمت: رییس کمیته علمی سمپوزیوم
  • توضیحات: .

  دکتر باقر ساروخانی

 • استورت بروس ( انگلیس )
  • تحصیلات: دکترای ارتباطات مشاور و مدرس بین المللی روابط عمومی
  • سمت: 1-استاد دانشگاه لیدز انگلستان 2-مشاور و مدرس بین المللی روابط عمومی 3- عضو انجمن خبرگان روابط عمومی انگلستان 4- عضو کمیته اجرایی اجلاس جهانی ارتباطات دوئوس
  • توضیحات: موضوع سخنرانی: روابط عمومی و تغییر برای پیشرفت در حفظ زمین و محیط زیست

  استورت بروس ( انگلیس )

 • بارت دی وریس ( هلند )
  • تحصیلات: دکترای ارتباطات مشاور و مدرس بین المللی روابط عمومی
  • سمت: 1-رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در سال 2016- 2017 2- نویسنده کتاب "روابط عمومی در هلند" 3- مدیرعامل شرکت روابط عمومی HVLM 4 مشاور ارشد روابط عمومی و ارتباطات
  • توضیحات: موضوع سخنرانی: نقش‌آفرینی روابط عمومی در مواجهه با چالش ها و تغییرات مهم بین المللی

  بارت دی وریس ( هلند )

 • ماکزیم بمار ( بلغارستان )
  • تحصیلات: دکترای ارتباطات مشاور و مدرس بین المللی روابط عمومی
  • سمت: 1- رئیس سازمان بین المللی مشاوره ارتباطات (ICCO) 2- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت روابط عمومی و ارتباطات رسانه M3 3- رئیس هیئت مدیره اجلاس جهانی ارتباطات در داوس سوئیس 4- فعال در حوزه روزنامه نگاری
  • توضیحات: موضوع سخنرانی: روابط عمومی و شیوه های نقش آفرینی در تغییر برای پیشرفت

  ماکزیم بمار ( بلغارستان )

 • جیسون مکنزی (انگلستان)
  • تحصیلات: دکترای ارتباطات و مدیریت بازرگانی
  • سمت: 1- رئیس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه خبرگان روابط عمومی 2-مدیرعامل شرکت مشاوره ارتباطات در کشور انگلیس 3- عضو مؤسسه خبرگان بازاریابی 4- استاد دانشگاه بیرمنگام
  • توضیحات: موضوع سخنرانی: روابط عمومی، رسانه های اجتماعی و تغییرات برای پیشرفت

  جیسون مکنزی (انگلستان)

 • دکتر هادی خانیکی
  • تحصیلات: دکترای علوم ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: ................................................. ......... ........................ ............................. ..............................

  دکتر هادی خانیکی

 • دکتر وحید عقیلی
  • تحصیلات: دکترای علوم ارتباطات
  • سمت: رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
  • توضیحات: .

  دکتر وحید عقیلی