معرفی

كتاب اختصاصي ويژه معرفي سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي:

اين كتاب در تيراژ انبوه تهيه و به عنوان تنها مرجع اختصاصي روابط عمومي كشور علاوه بر توزيع در سمپوزيوم و نمايشگاه، در اختيار مراكز مرتبط قرار خواهد گرفت.

تهيه ويژه نامه هاي اختصاصي سمپوزيوم (بولتن خبري)

ويژه نامه هاي اختصاصي سمپوزيوم در چند نوبت تهيه و توزيع خواهد شد. اين ويژه نامه ها حاوي مطالب علمي و كاربردي و همچنين مصاحبه با صاحب نظران در حوزه روابط عمومي و معرفي سازمان ها و شركت هاي علاقه مند به حضور در ويژه نامه در قالب رپرتاژ آگهي و درج خبر خواهد بود.