شرایط و مقررات

شرایط شرکت در نمایشگاه جنبی سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

 

نمایشگاه جنبی سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که طی دو روز در جنب سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود ، با عنوان نمایشگاه توانمندی های روابط عمومی ، ارتباطی ، فناوری اطلاعات و صنایع وابسته برگزار می شود.

در این نمایشگاه ، فرصت مناسبی ایجاد می شود تا از یکسو خانواده متنوع روابط عمومی های کشور، امکان تبادل تجربه و نظر را پیدا کنند و از نزدیک با مهمترین دستاوردهای همدیگر آشنا شوند و از سوی دیگر فرصتی است تا خدمات دهندگان و فروشندگان وسایل و خدمات مورد نیاز روابط عمومی ها ، آنها را به مدیران و کارشناسان روابط عمومی ارائه کنند.

مهمترین شرایط حضور در این نمایشگاه عبارت است از :

1 همسویی خدمات و کالاها با ماهیت روابط عمومی

2 امکان استفاده از کالاها و خدمات در روابط عمومی ها

3 ثبت نام و پرداخت شهریه قبل از آغاز به کار

4  معرفی یک نفر به عنوان مسئول غرفه برای هماهنگی های لازم