شاخص های ارزیابی

 

اعلام شاخص های ارزیابی آثار روابط عمومی ها در جشنواره برترین های روابط عمومی ایران

شاخص های ارزیابی آثار روابط عمومی ها در دوازدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران اعلام شد.

بنا به این گزارش ، شاخص های عمده ارزیابی روابط عمومی هر رشته اعلام و در هر رشته با توجه به نظرات داوران به هر شاخص بین 1 تا 5 امتیاز براساس وضعیت اثر از خیلی ضعیف تا عالی تعلق می گیرد.

در ادامه جدول ارزیابی آثار روابط عمومی در هر رشته و شاخص های ارزیابی رشته ها را با هم مرور می کنیم.

فرم  ارزیابی رشته "برنامه ريزي ارتباطي"

 

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر امتياز : 40

رديف

شاخص

امتياز

1

ساختار برنامه عمل

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

مقدمه و منطق برنامه

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

توجه به زمانبندی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

تکیه بر نظریه های ارتباطی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

بودجه ریزی مناسب

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

توجه به اهداف سازمان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

7

تکیه بر پژوهش ارتباطی و نتایج آنها

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

8

پیش بینی کاربرد ابزارها و روشهای ارتباطی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

 

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی "رشته پژوهش ارتباطی"

 

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر امتياز : 55

رديف

شاخص

امتياز

1

روشن و دقیق بودن عنوان پژوهش

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

2

تدوین صحیح مساله تحقیق

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

3

میزان نوآوری تحقیق

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

4

طرح مناسب فرضیه ها و سئوالات اساسی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

5

سنجش روایی و پایایی ابزارهای پژوهش

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

6

انعکاس نتایج به مدیریت و تصمیم گیری در سازمان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

7

استفاده از روش های آماری توصیفی  و استنباطی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

8

ساختار علمی (عنوان بندی و...)

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

9

استفاده از منابع جدید و ارجاع دهی مناسب

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

10

مبانی و چارچوب نظری مناسب

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

11

کاربردی بودن نتایج برای حل مشکلات و امور سازمانی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1

خوب1خیلی خوب1

 

 نام ارزيابي كننده :  
تاريخ و امضاء :

 فرم  ارزیابی رشته "مديريت راهبردي روابط عمومی"

 

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر امتياز : 35

رديف

شاخص

امتياز

1

توجه به آموزش تخصصی همکاران

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

اصلاح و ایجاد ساختار روابط عمومی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

برون سپاری فعالیت ها و گرایش به سیاستگذاری و برنامه ریزی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

افزایش اعتبارات روابط عمومی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

رعایت قائده چهارمرحله ای در فعالیت های روابط عمومی شامل تحقیق، برنامه ریزی ، اجراء ، ارزیابی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

ایجادسیستم ارتباطی و زنجیره ارتباطی در سازمان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

7

جذب نیروهای متخصص

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی رشته "خلاقیت و نوآوری"

 

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر امتياز: 45

رديف

شاخص

امتياز

1

میزان ارتباط نوآوری با فعالیت سازمان یا موسسه

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

میزان تاثیر خلاقیت در افزایش بهره وری در سازمان یا موسسه

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

میزان عملیاتی بودن و کاربردی بودن فعالیت خلاقانه

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

ایجاد و تسهیل در روند امور و کارهای قبلی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

مقبولیت و مشروعیت از نگاه همگان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

نوبودن و کلیشه ای نبودن کار

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

7

معطوف به هدف بودن فعالیت ها

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

8

میزان فراگیری خلاقیت

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

9

اهمیت و اعتبار و ارزش کار خلاقانه و توجه به جاذبه های بصری و هنری

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

 نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی رشته "ارتباطات الكترونيكي"

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثرامتياز : 85

رديف

شاخص

امتياز

1

ایجاد وب سایت

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

خبرنامه الکترونیکی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

نظرسنجی الکترونیکی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

ارسال پیامک

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

پادکست

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

ویدئو کنفرانس

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

7

ویدئو کست

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

8

مولتی مدیا

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

9

ایجاد وبلاگ سازمانی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

10

ایجاد پورتال

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

11

خدمات و امکانات

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

12

تعداد کامنت ها

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

13

ارسال خبرنامه RRS

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

14

تعداد لینک های ثابت و غیرثابت و هایپر لینک

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

15

صفحه آرایی و لوگوی مناسب

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

16

نمایش آمار بازدیدکنندگان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

17

سبک نوشتاری و ادبیات و به روز بودن

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی رشته "اطلاع رسانی"

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر متياز : 50

رديف

شاخص

امتياز

1

بروشور

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

فیلم و CD

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

نمایشگاه

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

تبلیغات محیطی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

کتاب و گزارش عملکرد

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

نشریه برون سازمانی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

7

نشریه درون سازمانی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

8

آگهی / رپرتاژ آگهی/ تیزر

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

9

جزوات آموزشی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

10

خلاقیت و نوآوری

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی رشته "تکریم ارباب رجوع"

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر امتياز : 30

رديف

شاخص

امتياز

1

اختصاص فضای مناسب فیزیکی برای ارباب رجوع

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

راهنمایی مناسب مراجعان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

پاسخگویی نظامند وسریع به نامه های مردمی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

نظرسنجی از مراجعان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

تقدیر از همکاران پاسخگو و همراه با مراجعان

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

ایجاد امکانات پاسخگویی اینترنتی به مردم

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی رشته "ارتباطات رسانه ای"

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثر امتياز : 50

رديف

شاخص

امتياز

1

داشتن تعاملات مناسب با رسانه ها

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

داشتن برنامه رسانه ای

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

استفاده از قابلیت های رسانه ای

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

رعایت اصول قواعد علمی خبر

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

گزارش و مقاله مطبوعاتی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

6

پوشش خبر و تصویر رویدادهای رسانه ای

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

7

پاسخگویی اقناعی به رسانه ها

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

8

مصاحبه و میزگردهای رادیو و تلویزیون

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

9

خلاقیت و نوآوری

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

10

بازتاب رسانه ای

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی رشته "فرهنگ سازی"

 نام سازمان :

نام اثر :

حداکثرامتياز : 25

رديف

شاخص

امتياز

1

استفاده از ابزارها و روش های متنوع و مختلف در آگاه سازی و تلاش برای ایجاد عقیده و رفتار خاص

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

مطالعه دیدگاههای مخاطبان هدف برای تنظیم راهبرد

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

توانایی در تغییر نگرش و رفتار

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

تأثیرگذاری رسانه ای برای فرهنگ سازی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

استمرار و تکریم مناسب اطلاع رسانی و آگاهی دهی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :

فرم  ارزیابی "بخش ویژه"

نام سازمان :

نام اثر :

حداکثرامتياز :

رديف

شاخص

امتياز

1

داشتن برنامه ارتباطی برای تبیین اهمیت تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

2

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی حمایت از سرمایه، کار و تولید ملی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

3

بهره گیری رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب در زمینه تولید ملی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

4

توجه به تولید ملی در نشریات داخلی و سایت ذیربط

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

5

بهره گیری از تکنیک های تبلیغاتی برای سال تولید ملی

خیلی ضعیف1 ضعیف1 متوسط1خوب1خیلی خوب1

نام ارزيابي كننده :

تاريخ و امضاء :