معرفی و توضیح

جشنواره علمی روابط عمومی

 

"جشنواره علمی روابط عمومی" که به طور دوسالانه برگزار می شود ، در راستای مشارکت در جنبش نرم افزاری در حوزه روابط عمومی و حل مسئله ضعف تولیدات علمی مرتبط با روابط عمومی در کشور و نیز تشویق پژوهشگران و نویسندگان به خلق آثار فاخر در حوزه روابط عمومی شکل گرفته است.

کمبود تولیدات علمی در حوزه روابط عمومی مثل تألیف و ترجمه کتاب ، تعداد بسیار پایین پایان نامه ها و تزهای دکتری مرتبط با روابط عمومی و کمبود مقاله و پژوهش علمی ، موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان را به سمت تشویق و تجلیل از آثار علمی این حوزه سوق داده است ، گرچه تلاش می کنیم تا محرک های قوی تری را برای خالقان این آثار پیش بینی و منظور کنیم.