فرم های پرکاربر و ضروری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

فرم های پرکاربرد سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برای دسترسی شما مخاطبان عزیز شامل :

۱- فرم ثبت نام در نشست علمی و تخصصی

۲- فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی

۳- فرم رپرتاژ آگهی و ارایه مقاله در ویژه نامه سمپوزیوم

۴- فرم ثبت نام در بخش رقابتی

۵- فرم همکاری با دبیرخانه

و …..

 

برای دریافت فرم ها از طریق لینک های زیر اقدام کنید ، پیروز و موفق باشید