بررسی نقش روابط عمومی در پیشبرد اهداف پیشرفت پایدار

بررسی نقش روابط عمومی در پیشبرد اهداف پیشرفت پایدار

به گزارش دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ،هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با بیان این مطلب گفت: روابط عمومی به لحاظ مدیریت ارتباطات و به کارگیری انواع رسانه های موردی و جمعی و نیز توان کار با افکار عمومی، از ظرفیت بالایی در پیشبرد اهداف پیشرفت پایدار برخوردار بوده و هیچ بدیلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: در این رویداد، 12 مقاله از سوی استادان و صاحبنظران برجسته روابط عمومی، ارتباطات و پیشرفت پایدار مطرح شده و در سه بخش مستقل ارائه خواهند شد.

سفیدی موضوعات آب، محیط زیست، حفظ سرزمین و نقش روابط عمومی در پیشرفت پایدار صنعت، سلامت، اقتصاد و فرهنگ را از محورهای اصلی این دوره از سمپوزیوم عنوان کرد.

دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با اشاره به اینکه در قالب این رویداد "سند تهران در زمینه روابط عمومی و پیشرفت پایدار" در انتهای آن منتشر خواهد شد، گفت: سازمان محیط زیست، معاونت زنان ریاست جمهوری، شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و دفتر یونسکو در جمهوری اسلامی ایران، در برگزاری این رویداد، دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی را یاری خواهند داد.

وی همچنین از انتخاب کارشناسان و مدیران برتر روابط عمومی، و معرفی برترین های روابط عمومی و نیز معرفی برندگان جشنواره علمی روابط عمومی در قالب این رویداد خبر داد و گفت: داوطلبان تا 5 آبان ماه فرصت دارند تا آثار ومستندات خود را به دبیرخانه سمپوزیوم ارائه کنند.

تاریخ:1396/07/18