برگزاری دوازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

برگزاری دوازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

محل برگزاری دوازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی : سالن همایش های کتابخانه ملی


 نشانی:
 
بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی، درب غربی


تاریخ برگزاری:
25 و 26 آبان ماه سال جاری

 نقشه :
تاریخ:1394/07/28