برنامه

تمام روز با رویداد ها و سخنرانان عالی

۳۰ مهرماه ۹۷

۸:۳۰ - ۸:۴۰

قرائت آیاتی از کلام‌ الله مجید

قرائت قرآن کریم

۸:۴۰ الی ۸:۴۵

پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

پخش سرود

۸:۵۰

شروع مراسم با اجرای علی ظهوریان

شروع رویداد

۸:۵۵
photo

سخنرانی هوشمند سفیدی

دکتر هوشمند سفیدی

خیرمقدم و ارائه گزارش دبیر کل سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی ـ دکتر هوشمند سفیدی

۹:۱۰
photo

سخنرانی جکلین پورسل

جکلین پورسل

سخنرانی خانم دکتر جک لین پورسل عضو محترم هیئت مدیره انجمن بین‌المللی روابط عمومی

۹:۲۰
photo

سخنرانی کلیدی پروفسور جیم مک نامارا

جیم مک نامارا

سخنرانی کلیدی ( ویدئویی ) : پروفسور جیم مک نامارا استاد برجسته ارتباطات

۹:۴۰
photo

سخنرانی افتتاحیه

دکتر مسعود پزشکیان

دکتر مسعود پزشکیان ، سخنرانی افتتاحیه

۱۰

تقدیر

اعطای نشان‌های ویژه و لوح سپاس مدیران ارشد ارتباط گستر

۱۰:۲۰

نشست اول علمی- تخصصی- روابط عمومی آینده

رئيس هیأت رئيسه: دکتر علی فروزفراعضاء: خانم دکتر پورسل ، دکتر عقیلی، دکتر فرقانی، دکتر احمد یحیایی ایله ای، خانم دکتر مهدخت بروجردی، جواد قاسمی، دکتر نصیری قیداری

۱۰:۲۰ الی ۱۰:۴۰
photo

سخنرانی خانم دکتر هانزاد یورالمان

هانزاد یورالمان

خانم دکتر هانزاد یورالمان از ترکیه درباره روابط عمومی آینده ، در مقیاس جهانی

۱۰:۵۰ الی ۱۱:۱۰
photo

سخنرانی دکتر سید محمد موسوی

دکتر سید محمد موسوی

روابط عمومی آینده ، ویژگی ها و کاربردها

۱۱:۲۰ الی ۱۱:۴۰
photo

سخنرانی دکتر احمد مهدیان

دکتر احمد مهدیان

جایگاه آینده پژوهی در توسعه روابط عمومی

۱۱:۵۰ الی ۱۲:۱۰
photo

دکتر هادی خانیکی

دکتر هادی خانیکی

الزامات روابط عمومی آینده در ایران

۱۲:۳۰

ناهار، نماز و استراحت

ناهار، نماز و استراحت

۱۳:۵۰ الی ۱۴:۲۰
photo

سخنرانی دکتر یونس شکرخواه

دکتر یونس شکرخواه

نقش و کاربرد وب ۳ در روابط عمومی آینده

۱۴:۳۰ الی ۱۵:۰۰
photo

دکتر مهدی نادری منش

دکتر مهدی نادری منش

روابط عمومی آینده و فناوری BCI در تعاملات انسانی

۱۵:۱۰ الی ۱۵:۴۰
photo

دکتر محمد مهدی فتوره چی

دکتر محمد مهدی فتوره چی

چشم انداز روابط عمومی آینده در عصر اطلاعات

۱۵:۴۰

پذیرایی و استراحت

پذیرایی و استراحت

۱۵:۳۰ الی ۱۶:۰۰
photo

خانم دکتر جک لین پورسل

جکلین پورسل

سواد فضای مجازی در روابط عمومی آینده

۱۶:۲۵
photo

سخنرانی استاد علی فروزفر

استاد علی فروزفر

سخنرانی پروفسور باقر ساروخانی - پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران

۱۶:۴۰
photo

سخنرانی خانم دکتر بروجردی

خانم دکتر بروجری

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

۱۷:۰۰

احمد دولتخواه شاعر معاصر خانواده روابط عمومی ایران

قرائت شعر روابط عمومی آینده

۱۷:۰۵
photo

سخنرانی آقای مهندس محسن هاشمی

مهندس محسن هاشمی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۷:۲۵

تقدیر

تقدیر از روابط عمومی های برتر و معرفی مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی