سخنرانان

گوش بدهید ، یاد بگیرید ، استفاده کنید

دکتر سید محمد موسوی

دکتر سید محمد موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

مهندس محسن هاشمی

مهندس محسن هاشمی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

دکتر بروجردی

خانم دکتر بروجری

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

هانزاد یورالمان

مدرس ارتباطات و روابط عمومی

جکلین پورسل

جکلین پورسل

عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی

ارکان سمپوزیوم

ساختار

جواد قاسمی

دکتر جواد قاسمی

رییس شورای سیاست گذاری

دکتر امیر رستگار

دکتر امیر رستگار

دبیر کمیته بین الملل

دکتر مجبتی علوی

دکتر مجتبی علوی

دبیر کمیته جذب و مشارکت

مهندس ناصر رزاق منش

مهندس ناصر رزاق منش

دبیر کمیته ارتباطات

استاد علی فروزفر

استاد علی فروزفر

دبیر هیئت داوران

باقر ساروخانی

پروفسور باقر سارخانی

دبیر علمی سمپوزیوم

هوشمند سفیدی

دکتر هوشمند سفیدی

دبیر کل سمپوزیوم

مهدی فتوره چی

دکتر محمد مهدی فتوره چی

سخنران و دبیر شورای راهبردی