سخنرانان

گوش بدهید ، یاد بگیرید ، استفاده کنید

داوود زارعیان

دکتر داود زارعیان

استاد دانشگاه

هوشمند سفیدی

دکتر هوشمند سفیدی

دبیر کل سمپوزیوم

هانزاد یورالمان

هانزاد یورالمان

مدرس ارتباطات و روابط عمومی

جکلین پورسل

جکلین پورسل

عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی

جیم مک نامارا

جیم مک نامارا

استاد برجسته و ممتاز ارتباطات

دکتر احمد مهدیان

دکتر احمد مهدیان

استاد دانشگاه و آینده پژوه

دکتر مهدی نادری منش

دکتر مهدی نادری منش

استاد دانشگاه و پژوهشگر BCI

مهدی فتوره چی

دکتر محمد مهدی فتوره چی

سخنران و دبیر شورای راهبردی

ارکان سمپوزیوم

ساختار

هوشمند سفیدی

دکتر هوشمند سفیدی

دبیر کل سمپوزیوم

مهدی فتوره چی

دکتر محمد مهدی فتوره چی

سخنران و دبیر شورای راهبردی

جواد قاسمی

استاد جواد قاسمی

رییس شورای سیاست گذاری

دکتر امیر رستگار

دکتر امیر رستگار

دبیر کمیته بین الملل

دکتر مجبتی علوی

دکتر مجتبی علوی

دبیر کمیته جذب و مشارکت

مهندس ناصر رزاق منش

مهندس ناصر رزاق منش

دبیر کمیته ارتباطات

استاد علی فروزفر

استاد علی فروزفر

دبیر هیئت داوران

باقر ساروخانی

پروفسور باقر سارخانی

دبیر علمی سمپوزیوم