دکتر بروجردی

خانم دکتر بروجری

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مشخصات فردی
ناماشرف
نام خانوادگیبروجردی
سال تولد۱۳۳۶

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدارک تحصیلی

 • رشته تحصیلی کارشناسی: روانشناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵
 • رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: الهیات ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۰، عنوان پایان نامه ارشد: – بررسی آیاتی از قرآن که صرفاً بر محمد (ص) نازل شده و آیات مشترک با سایرانبیاء
 • رشته تحصیلی دکترا: فقه سیاسی ، دانشگاه بیروت، عنوان پایان نامه دکترا:(  بین الجهاد والإرهاب- محاوله تأصیل فقهی و تاریخی)

سوابق شغلی- اجرائی و علمی-پژوهشی

الف – شغلی-اجرایی

 • دبیر وزارت آموزش و پرورش ، دبیرستان دوشیزگان و دبیرستان امامی از ۱۳۵۸_ ۱۳۶۷
 • مربی(هیأت علمی)، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری ، دانشگاه الزهرا از ۱۳۷۰_۱۳۷۲
 • عضو هیأت علمی، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ۱۳۷۳ تاکنون
 • مشاور وزیر کشور و مدیر کل امور بانوان، وزارت کشور، اداره کل امور بانوان، از سال ۱۳۷۶ به مدت ۴ سال
 • عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان از ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۰
 • مشاور و عضو کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۷۶ تا کنون
 • معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراها، وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی وزارت کشور از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
 • دبیر هیأت مرکزی حل اختلاف شوراها، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
 • دبیر شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
 • نماینده وزارت کشور در کمیته ملی میراث طبیعی و فرهنگی یونسکو از ۱۳۸۲ به مدت ۲ سال
 • عضو کمیته شوراهای کمیسیون سیاسی- دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصحلت نظام از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲
 • عضو هیأت مرکزی بازرسی انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی
 • عضو هیأت مرکزی بازرسی انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی
 • عضو کارگاه علمی کمیته شوراها و مدیریت محلی ،از تاریخ۹/۹/۹۱ تا تاریخ ۹/۹/۹۲ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو هیأت امنای بنیاد ایرانشناسی شعبه لرستان،۱۵/۷/۷۸، تا تاریخ ۱۵/۷/۸۰
 • عضویت کمیته امور داخلی ۲۳/۸/۷۷ در دوره تدوین برنامه قانون سوم
 • عضویت کمیته و تشکلها ،از تاریخ ۱۴/۱۰/۷۷ در دوره تدوین برنامه قانون سوم
 • ریاست کمیسیون شوراهای اسلامی شهر و روستا و تحول اداری پنجمین جشنواره شهید رجائی ،۲۹/۴/۸۱ ، تا پایان برگزاری جشنواره
 • عضو کمیته شوراها و مدیریت محلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲
 • عضو شورای تخصصی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۲ تا کنون
 • معاونت فرهنگی،‌ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶
 • عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردی پژوهشگاه ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶
 • عضو شورای راهبردی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ۱۳۹۳ تا کنون
 • عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
 • عضو کمیته ورزش کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
 • عضو علی البدل هیات بدوی انتظامی  اعضاء هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۲ تا کنون
 • مشاورت کارگروه تدوین برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۳ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶
 • عضو شورای انضباطی دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۳ تا کنون
 • عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال، از تاریخ ۲۷/۱/۹۳ تا کنون
 • عضو شورای بررسی متون  و کتب اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تاریخ ۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو شورای طرح اعتلا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تاریخ ۱۳۹۵ تا کنون
 • رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از تاریخ ۱۳۹۶ تا کنون

علمی پژوهشی

مقالات چاپ شده

 • کرامت و پایگاه اجتماعی زن مسلمان در منظر امام خمینی و راشد الغنوشی (مقایسه تطبیقی)، (مجله چشمه مهر، ویژه نامه زن و خانواده (بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره))
  • جنسیت از نگاه دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران، چاپ مجموعه مقالات کنگره بین المللی زن در جهان اسلام، ۱۳۹۲
  • التوحید نشوء و ارتقاء مجله آفاق الحضاره، مجری طرح: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۱
  • موقعیت و جایگاه سازمان های غیردولتی در ایران، مقاله علمی-مروری-علمی ترویجی، مجموعه مقالات پژوهش نامه، ۱۳۸۹
  • مهاجرت دختران دانش آموخته دانشگاهی، مجله پژوهش نامه، اسفند ۱۳۹۱
  • شوراهای فرادست آسیب ها، تهدیدها و فرصت ها، مجله شوراها و مدیریت محلی، ۱۳۹۱
  • حقوق شهروندی در آینه شوراها، مجله ارجنامه خانم دکتر زرشناس، تابستان ۱۳۹۲
  • یادداشتهایی در روزنامه شرق، روزگار و اعتماد، تابستان ۱۳۹۲
  • یکتاپرستی چگونه شکل گرفت. یادنامه دکتر بروجردی، اسفند ۱۳۹۰
  • آینده تشکلهای غیردولتی در ایران، مجموعه مقالات، اسفند ۱۳۸۹
  • در دستیابی به منزلت اجتماعی زنان به کجا رسیده ایم، چاپ در مجله ندا، زمستان ۱۳۷۶
  • بررسی تطبیقی روشهای تربیتی در مکتب رفتار گرائی و مکتب اسلام، چاپ فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ، پائیز ۱۳۷۶
  • شهادت در نگاه زن مسلمان، ارائه به دفتر نشر آثار دفاع مقدس
  • سیاست خارجی و نگرانی از افراط و تفریط‌ها، چاپ در مجله ندا، زمستان ۱۳۶۹
  • انسان در آیات قرآن ، چاپ در مجله ندا ، بهار ۱۳۷۶
  • فتنه های پس از انقلاب از دیدگاه حضرت علی(ع) ، چاپ در مجله ندا، پائیز ۱۳۷۱
  • عید فطر ذخیره جاودانه آل محمد ، چاپ در مجله ندا، زمستان ۱۳۷۴
  • بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران در اهم مسائل سیاسی جهان اسلام ، چاپ در مجله ندا، پائیز ۱۳۷۶
  • علی (ع) نشانه جاودانگی انسانیت ، چاپ در مجله ندا ، بهار ۱۳۷۲
  • فاطمه زهرا مقتدای زنان مسلمان ، نشریه جَدَّت دیلی، ۱۳۷۲، چاپ اسلام آباد –پاکستان
  • المشارکه السیاسیه للمرأه فی تعالیم الدین الاسلام ، نشریه الوطن- چاپ قطر، ۱۳۷۸ مطابق با ۶ مارس ۲۰۰۰
  • زن در اسلام، نشریه آساهی ژاپن، ۱۹۹۹
  • بررسی جایگاه مسائل اجتماعی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵
  • رابطه سیاست و اخلاق از دیدگاه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۸
  • کارکرد نهادهای دینی و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح پایدار، ارائه بر پنجمین همایش بین المللی حقوق بشر و صلح، حقوق بشر و دین، ۱۳۸۷
  • بازخوانی نقش و ویژه‌گی‌های جمهوری اسلامی در دیدگاه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷
  • چالشهای سیاسی _ اجتماعی _ فرهنگی و تشکیلاتی شوراهای فرادست، ۱۳۸۸

مقالات ارائه شده به سمینارهای علمی _ تخصصی

 • همایش بزرگداشت بانوی بزرگ انقلاب اسلامی ، عنوان سخنرانی :   بررسی تطبیقی نقش حضرت زهرا (س) در توسعه اسلام و خدیجه ثقفی در توسعه انقلاب اسلامی     و ارائه مقاله :  بررسی تطبیقی نقش فاطمه زهرا (س) در رسالت پیامبر اسلام و خدیجه ثقفی، دفتر نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) ، ۱۳۹۴
 • همایش اعتدال در اندیشه اسلامی و ایرانی – عنوان سخنرانی :اعتدال از دیدگاه قرآن و حدیث و ارائه مقاله : رویکرد قرآن به اعتدال گرایی در مناسبات اجتماعی ۱۳۹۳
 • همایش نفت و توسعه و دموکراسی ، ۶/۹/۸۷ ، عنوان مقاله: تأثیر صنعت نفت به ساختار اجتماعی در مناطق نفت خیز و ضرورت مدیریت اجتماعی (مطالعه موردی استان بوشهر _ شهرستان کنگان) ، بنیاد فرهنگی باران
 • ایراد سخنرانی در کارگاه مشورتی سازمانهای غیر دولتی ، ۱۳۷۸
 • ایراد سخنرانی در کارگاه آموزشی زنان، مشارکت، برنامه ریزی برای توسعه پایدار(۶دوره) ، ۱۳۷۶- ۱۳۷۷
 • همایشِ هم اندیشی در بحث زنان، ارائه سخنرانی ، دانشگاه امام خمینی قم ۱۳۸۰
 • سخنرانی و ارائه مقاله بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی (۹ دوره) ، ۱۳۶۸ – ۱۳۷۶
 • زن – دانشگاه – فردای بهتر، شرکت در میزگرد_ دانشگاه تهران ۱۳۸۲
 • کنفرانس آشنائی با مبانی اسلام (‌ارائه سخنرانی با موضوع جایگاه زن در اسلام) ، دانشگاه میجی- توکیو، ۲۰/۰۲/۷۸
 • شرکت در اجلاس بزرگداشت مقام فـاطـمـه زهـرا (س) و روز زن همراه با ایراد سخنرانی، ۱۰/۰۷/۱۳۷۴، تایلند – بانکوک
 • اجلاس بین‌الملی زن خلیجی و مشارکت سیاسی، برگزار کننده مرکز مطالعات آینده نگر قطر، با عنوان الدور السیاسی و الاجتماعی للمرأه المسلمه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ، همراه با ارائه مقاله و سخنرانی. از ۱۴/۱۲/۷۸ الی ۱۶/۱۲/۷۸
 • اجلاس بین‌المللی جنگ و صلح در ادیان،همراه با ارائه مقاله و سخنرانی،دانشگاه دوشیشا- کیوتو – ژاپن، ۲۰–۲۱ فبریه ۲۰۰۴
 • بزرگداشت مقام فاطمه زهرا، ۱۹۹۳ ، پاکستان – پیشاور
 • جوان و فلسفه زندگی ، ۱۳۷۷ ، دانشگاه کرمانشاه
 • نقش زنان در پیشبرد نهضت کربلا و انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ،‌۱۳۷۴، دانشگاه تهران – سالن علامه امینی
 • مسائل و مشکلات زنان ؛ اولویتها و رویکردها، ۱۳۸۰، قم دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
 • مشارکت زنان در شوراها ، سخنرانی، ۱۳۷۷، دانشگاه تهران
 • جایگاه زن در قانون اساسی، ارائه سخنرانی در گردهمائی کمیسیون‌های امور بانوان سراسر کشور ۱۳۷۸، تبریز – خانه معلم
 • بحران مشارکت زنان، ۱۳۷۷، دانشگاه شهید چمران- اهواز
 • نقش مشارکت زنان در توسعه اجتماعی، ۱۳۷۶ ، کرجگردهمائی رابطین بهداشت
 • ارتباط فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی زنان و تأثیر مثبت این‌دو نقش بر یکدیگر، ۱۳۷۷، یزد- دانشگاه یزد
 • زن و حکومت داری، ۱۳۷۸، دانشگاه تهران
 • نقش فاطمه زهرا (س) در فعالیتهای سیاسی- اجتماعی زنان، ۲۶ دسامبر ۱۹۹۳، دانشگاه پیشاور پاکستان
 • مقالهMuslim women’s Participation in the Political Arena ، ارائه به مرکز مطالعات اسلامی لندن، ۹ سپتامبر ۲۰۰۱
 • زنان و ربع قرن تحولات در جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۸۳، هوان – چین
 • جوان و فلسفه زندگی، ارائه به سمینار جوان بیمها و امیدها
 • نقد و بررسی جایگاه سازمانهای غیردولتی در ایران بعنوان یکی از ساز و کارهای افزایش سرمایه اجتماعی جهت ارائه به همایش: «سرمایه اجتماعی و توسعه درایران» _ ۱۳۸۶
 • خشونت و جنسیت در خانواده ، ۲۹/۸/۸۷
 • ارائه مقاله جایگاه زنان در قدرت و سیاست ؛ همایش زنان، قدرت و سیاست ؛ ‌اسفند ۸۸
 • شوراهای فرا دست،آسیب ها ،تهد ید ها و فرصت ها :اردیبهشت ۹۱ ارائه شده به همایش شورا ها و مدیریت محلی
 • سهم رضایت مندی اجتماعی اقوام در پیش برد سند چشم انداز ایران اسفند ۱۳۹۰-همایش جایگاه اقوام در سند چشم انداز ۱۴۰۰

پژوهش های انجام شده

 • بررسی مقایسه‌ای وضعیت زنان در ۵ کشور اسلامی،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژوهشی، ۱۳۷۳- ۱۳۷۶
 • بررسی حدود شرعی روابط زن و مرد در اجتماع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۷۵
 • شناسنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی زنان کشور به تفکیک استان ؛ وزارت کشور – دفتر امور بانوان ؛ ۱۳۷۸- ۱۳۸۰
 • بررسی تأثیر اشتغال زنان معلم در زندگی خانوادگی آنان (شهر تهران)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶_۱۳۷۷
 • سلسله بحثهای حقوق زن در اسلام (با موضوعات حجاب و تعدد زوجات)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵
 • بررسی گونه‌شناسی کودک‌آزاری در ایران در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به استناد گزارش‌های بهزیستی، پزشکی و رسانه‌های خبری، ۱۳۸۶
 • بررسی شیوع مصرف مواد مخدر، الکل و داروهای روانگردان در نوجوانان و جوانان ۳۵-۱۵ ساله شهر تهران، ۱۳۸۴
 • رفتار شناسی، دعوت و رسالت ابراهیم(ع) از دید گاه قرآن و روایات
 • بررسی رویکردهای مرتبط با جهاد و ترور در اسلام (شیعه و اهل سنت )،۱۳۹۳

همایش ها

 • همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام،‌ عنوان سخنرانی: جنسیت از نگاه دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران ۲۷ و ۲۸ آذر ۹۲. برگزار کنندگان: انجمن زنان پژوهشکده تاریخ کتابخانه ملی، محل برگزاری: مرکز اسناد کتابخانه ملی
 • همایش بین المللی زن در جهان اسلام، عنوان سخنرانی: جایگاه زن در نگاه سیدمحمد حسین فضل الله، تاریخ ۲۲ و ۲۱ جولای ۲۰۱۲ ،‌ برگزارکنندگان: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ – محل برگزاری: پژوهشکده امام خمینی ، سال ۹۱
 • همایش چالش های شوراهای فرادست، نام همایش: شوراها و مدیریت محلی، برگزارکننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران: محل برگزاری: تالار حرکت، تیر ۹۱.

تألیف و تدوین کتاب (چاپ شده و در دست چاپ )

 • جزوه اخلاق اسلامی(تدوین) ، دانشگاه الزهرا- جزوه درسی ، دو بار در سالهای ۷۱ و ۷۲
 • کتاب سیری در زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)(همسران آن حضرت) ،ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،۱۳۸۶
 • روابط و مناسبات بین فردی در اجتماع از دیدگاه قرآن،انتشارات کویر ،۱۳۹۰
 • گونه‌شناسی آزارکودکان در ایران ،ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۰.
 • رفتار شناسی ابراهیم (ع) در نصوص یهودی ، مسیحی و اسلامی ، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۳۹۳.

جهاد و ترور در اسلام (دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت) ، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۵.

 

منبع 

 

سایر بخش های وب سایت که پیشنهاد می شود دیدن فرمایید

سخنرانان چهاردهمین سمپوزیوم روابط عمومی

مقالات سمپوزیوم روابط عمومی

سمپوزیوم روابط عمومی