دکتر هادی خانیکی ، خانیکی هادی

دکتر هادی خانیکی

استاد دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • دیپلم, ۱۳۴۸, ریاضی, دبیرستان شاهرضا
 • کارشناسی B.Sc, 1364, پژوهشگری علوم اجتماعی, دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد M.Sc, 1374, علوم ارتباطات, دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارشناسی ارشد M.Sc, 1374, علوم ارتباطات, دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتری تخصصی, ۱۳۸۱, علوم ارتباطات, دانشگاه علامه طباطبائی

عناوین دروس

 • کار‌آموزی‌، کارشناسی
 • ارتباطات‌و‌توسعه‌، کارشناسی ارشد
 • روزنامه نگاری توسعه، کارشناسی ارشد
 • مدیریت رسانه ۲، کارشناسی ارشد
 • روزنامه نگاری توسعه، کارشناسی ارشد M.Sc

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو کمیته ملی ارتباطات وابسته به کمیسیون ملی یونسکودر ایران، ۱۳۸۱/۰۳/۱۸، ۱۳۸۴/۰۶/۰۱، ایران
 • عضو هیات امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، ۱۳۸۱/۰۸/۲۵، ۱۳۸۴/۰۶/۰۱، ایران
 • عضو کمیته ملی برنامه بین المللی علوم اجتماعی مدیریت دگرگونی های اجتماعی وابسته به کمیسیون ملی یونسکودر ایران، ۱۳۸۲/۰۵/۲۲، ۱۳۸۴/۰۶/۰۱، ایران
 • عضو هیات امنای دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۳/۰۱/۰۹، ۱۳۸۴/۰۶/۰۱، ایران
 • عضو کارگروه مناسبات و پدیده های اجتماعی، ایران
 • مدیر هسته پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۶/۰۸/۲۷، ایران، تهران
 • عضویت در شورای مشورتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی و رییس گروه علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، ۱۳۹۷/۰۳/۱۳، ایران، تهران
 • عضو شورای عالی یونسکو در ایران، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ایران
 • مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات و رسانه، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو هیات امنای دانشنامه بزرگ فارسی، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو شورای اجرایی یونسکو در ایران، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو کمیته ملی ارتباطات یونسکو، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ایران
 • معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو هیات امنای مراکز پژوهشی منطقه ۲ کشور، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ایران
 • معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو هیات مدیره و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳۹۲/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو هیات امنای مراکز پژوهشی منطقه ۲ کشور، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱، ایران
 • معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۸/۰۱/۰۱، ایران
 • مشاور رئیس جمهور، ۱۳۷۸/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو کمیته ملی ارتباطات در ایران، ۱۳۷۸/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو هیات امنای مراکز پژوهشی منطقه ۲ کشور، ۱۳۷۸/۰۱/۰۱، ایران
 • مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات و رسانه، ۱۳۷۷/۰۱/۰۱، ایران
 • معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۷/۰۱/۰۱، ایران، تهران
 • مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات و رسانه، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی، ۱۳۹۲/۰۱/۰۱، ایران
 • مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه های علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و علمی تدریجی جامعه رسانه و فرهنگ، ۱۳۹۲/۰۱/۰۱، ایران
 • عضویت هیات تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۳۸۵/۰۷/۰۱، ایران
 • عضو کمیته علمی و هیات موسس مرکز پژوهشهای ارتباطات، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱، ایران
 • معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو کمیته علمی و هیات موسس مرکز پژوهشهای ارتباطات، ۱۳۸۳/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو شورای عالی یونسکو در ایران، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱، ایران
 • عضو کمیته ملی ارتباطات یونسکو، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱، ایران

كتاب‌های تالیفی

 • Khaniki Hadi, dalmayr fred, manoochehri abbas, civilization and Dialogue and poliitical thought, compilation, lexington v.s.a, 2007/01/01
 • خانیکی هادی، قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تالیف، طرح نو، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، دایره المعارف آموزش عالی، تالیف، بنیاد بزرگ فارسی، ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، گفتگوی تمدن ها : زمینه ها و چشم اندازپیدایش یک نظریه (یک فصل از کتاب گفت گوی تمدن ها مبانی مفهومی و نظری)، تالیف، انتشارات دانشگاهی، ۱۳۸۴/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، تالیف یک قسمت از بیست و یک قسمت کتاب هویت در ایران به نام “هویت و گفتمان های هویتی در لیران”، تالیف، پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات جهاد دانشگاهی- سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، در جهان گفت و گو (بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم)، تالیف، هرمس، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی، مقدمه‌ ترجمه کتاب “قدرت ارتباطات” اثر مانوئل کاستلز، ترجمه حسین بصیریان جهرمی.، تالیف، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
 • خانیکی هادی، تالیف یک فصل از “رهیافتهایی بر گفتمان اعتدال”، تالیف، انتشارت تیسا، ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
 • خانیکی هادی، پیشگفتار ترجمه کتاب “آزادی گرایی، مردم‌سالاری و رسانه‌های جمعی” ترجمه سید عبدالکریم محقق، تالیف، مشق شب، ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
 • خانیکی هادی، پیشگفتار کتاب متغیر پنهان در سرمایه گذاری اثر سید ابراهیم علیزاده، تالیف، نشر دنیای اقتصاد، ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
 • خانیکی هادی، دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، چالش های دانشگاهی در ایران:دانشگاه ،سیاست و فرهنگ، تالیف، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۶/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، قدرت ، جامعه مدنی و مطبوعات، تالیف، طرح نقد، ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Khaniki Hadi, Social Developments and Presidental Elections in Iran, Eurorient (Journal, magazine), 21, 2006/01/01
 • Khaniki Hadi, bakhshi maryam, safarzade hosein, Women Representation in Iranian News S ites : A Case Study of Four News Sites, International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)., 1, 12, 2011/09/01
 • خانیکی هادی، درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی، ساختار زبانی و مطبوعات، تحلیل گفتمان دو نشریه شاخص دوران پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی در ایران، نشریه گفتمان، ۲، ۱۳۷۷/۰۷/۰۱

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • akhtari zavare mehrnoosh, ghanbari baghestan abbas, latiff latiffah, Khaniki Hadi, Breast Cancer Prevention Information Seeking Behavior and Interest on Cell Phone and Text Use: a Cross-sectional Study, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16, 3, 2015/09/01
 • خانیکی هادی، تاملی در شناخت و کارکرد اجتماعی رسانه ها، پژوهش های ارتباطی، ۱۳۷۴/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، فرهنگ مشارکت و راهکارهای توسعه آن در دانشگاهها، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۶، ۳، ۱۳۷۷/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، نقش روابط عمومی در جامعه دینی، مجله هنر هشتم، ۱۵و۱۶، ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
 • خانیکی هادی، جامعه مدنی و روزنامه نگاری آرمانی،چالش ها و چشم اندازهای عمومی و ملی، رسانه، ۴، ۱۳۷۹/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، گفت و گو به خویش ، گفت و گو با دیگری، ضرورت ها و چشم اندازها، پل فیروزه، ۳، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، معتمدنژاد کاظم، گفت و گوی تمدن ها و ارتباطات بین المللی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۲۳، ۱۳۸۲/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، گفتگو از مفهوم زبانی تا معانی جهانی، جامعه شناسی ایران، ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، دموکراسی دیجیتالی، رسانه، ۱۳۸۳/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، ۴۹و۲۸، ۱۳۸۴/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، بنیانهای مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۳۸۴/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، ارتباطات توسعه، کاوشی در تعاریف «مسئله بنیاد»، رسانه، ۱۳۸۴/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، اهمیت درک اصول اندیشه امام خمینی، حضور، ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، دین و نهاد ارتباطات، رسانه، ۱۸، ۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، ارکان زاده یزدی سعید، بررسی شیوه های غیرحرفه ای مدیریت روزنامه ها، فصلنامه علوم اجتماعی، ۸۷، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران، زمینه مفاهیم و نظریه ها، رسانه، ۱۹، ۲، ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، خلجی محمد، جامعه اطلاعاتی، جوامع معرفتی، شکاف های دیجیتال و ضرورت های جدید توسعه، پژوهش های ارتباطی، ۴، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، مساله گریزی نظریه اجتماعی در ایران، جامعه شناسی ایران، ۸۹، ۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، الوندی پدرام، رسانه های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین، فصلنامه علوم اجتماعی، ۸۹، ۵۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، پژوهش های ارتباطی، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، تبریزی منصوره، رضایت از زندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی، نتایج یک مطالعه کیفی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، خلجی محمد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی توسعه، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۶، ۲۰، ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، الوندی پدرام، مشارکت اجتماعی آنلاین و توسعه اجتماعی محلی در ایران، رفاه اجتماعی، ۱۱، ۴۱، ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، مشارکت اجتماعی انلاین و توسعه اجتماعات محلی در ایران، رفاه اجتماعی، ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، راثی حبیب، بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیر پیام های سلامت، فرهنگ ارتباطات، ۱۲، ۴۷، ۱۳۹۰/۰۷/۰۲
 • خانیکی هادی، فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکرد ها، جامعه اطلاعاتی، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، الوندی پدرام، روزنامه نگاری شهروندی، جامعه، فرهنگ و رسانه، ۱، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی، بابایی محمود، تاثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، ۵۶، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، حسین پور شیما، بررسی نحوه دسترسی و میزان رضایتمندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، ۱۰، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، بابایی محمود، تاثیر سازگاری های ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، ۵۶، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، انتظاری اردشیر، ارجیبی فهیم حبیب، رابطه فضای مجازی و عام گرایی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۹۰، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، روحانی ریحانه سادات، ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی، مطالعات اجتماعی ایران، ۵، ۳، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، فرضیه ای برای مطالعات مطبوعات زنان در ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، کیهانی معصومه، مدلی برای مطبوعات زنان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۲۸، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، کاووسی لیدا، تئاتر برای توسعه به مثابه رسانه: فرآیند شکل گیری و ویژگی ارتباطی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۵، ۵۹، ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی، کاوسی کلاشمی لیدا، «تئاتر برای توسعه» به مثابه رسانه: فرایند شکل گیری و ویژگی های ارتباطی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۱، ۵۹، ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
 • محمدیان جلیل، خانیکی هادی، رضایی نادره، تحلیل جامعه شناختی جنبش های اخیر کشورهای عربی بر مبنای رویکردهای رسانه ای شدن ایران، پژوهش اجتماعی، ۱۸، ۶، ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
 • خانیکی هادی، بصیریان جهرمی حسین، کنشگری و قدرت در شبکه های اجتماعی مجازی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۲، ۶۱، ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، نیکخواه ابیانه علیرضا، الگوی توسعه فرهنگی بر پایه روزنامه نگاری گفت و گو، جامعه، فرهنگ و رسانه، ۲، ۷، ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، روزنامه نگاری به مثابه دانش یا روزنامه نگاری به مثابه فن، جامعه، فرهنگ و رسانه، ۱، ۳، ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
 • خانیکی هادی، جهان ایرانی، جهان مصری و جهان ترک در رویارویی با مدرنیته، مطالعات اجتماعی ایران، ۷، ۳، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
 • ذکائی محمد سعید، خانیکی هادی، بصریان جهرمی حسین، رسانه های اجتماعی و سازمان های رسانه ای، پژوهش های ارتباطی، ۳، ۲۰، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
 • خانیکی هادی، جهانی شدن و ارتباطات، مطالعات راهبردی جهانی شدن، ۴، ۱۰، ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
 • بصیریان جهرمی حسین، خانیکی هادی، ذکائی محمد سعید، رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای، بررسی سیاستگذاری و مصرف فیسبوک در مواجهه با رسانه ملی، پژوهش های ارتباطی، ۲۰، ۷۵، ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
 • خانیکی هادی، جهانی شدن و ارتباطات؛زمینه هاوچشم اندازهای نظری، مطالعات راهبردی جهانی شدن، ۴، ۱۳، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی، سرشار حمید، گونه شناسی فرهنگ سیاسی ، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان، پژوهش سیاست نظری، ۱، ۱۱، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی، گوهریان الهام، رهبر مصطفی، تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه ی موردی ستاره زن نیمه دوم دهه ۷۰، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۹، ۳۳، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی، زردار زرین، علم در رسانه؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوب¬های رسانه¬ای، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹، ۴، ۱۳۹۳/۰۵/۰۷
 • خانیکی هادی، پناهی محمدحسین، قانعی راد محمد امین، زردار زرین، چارچوب بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، ۶، ۳، ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
 • ببران صدیقه، خانیکی هادی، آطاهریان محبوبه، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران، اخلاق در علوم و فناوری، نهم، ۱، ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
 • خانیکی هادی، پناهی محمدحسین، قانعی راد محمدامین، زردار زرین، چارچوب¬بندی بیوتکنولوژی در برنامه¬های تلویزیونی سیمای ج.۱.۱، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، ۶، ۳، ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 • خانیکی هادی، زردار زرین، علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرایند برساخته‌شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹، ۴، ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
 • خانیکی هادی، عابدی حمید، تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم)، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۰، ۲۶، ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
 • خانیکی هادی، ابوی سمانه، بازنمایی جوان در سینمای عامه‌پسند: مقایسه تطبیقی دو دوره اصلاحات و اصول‌گرایی، جامعه شناسی تاریخی، ۶، ۲، ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
 • پناهی محمدحسین، خانیکی هادی، امینی سعیده، تبیین جامعه شناختی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز، جامعه شناسی ایران، ۱۴، ۳، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
 • بصیریان جهرمی حسین، خانیکی هادی، سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه‌های اجتماعی: چالش‌ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، ۷، ۲۱، ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
 • خانیکی هادی، نیکخواه ابیانه علیرضا، مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۱، ۳۸، ۱۳۹۴/۰۳/۲۳
 • خانیکی هادی، بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها تا مطالعات رسانه‌های نوین، مطالعات رسانه های نوین، ۱، ۱، ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
 • خانیکی هادی، رهبر مصطفی، نقش ارتباطات میان‌فردی در مشارکت سیاسی، مطالعه موردی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر تهران، مطالعات اجتماعی ایران، ۹، ۲، ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
 • خانیکی هادی، کوهستانی مرضیه، روزنامه نگاری کنشگر چشم اندازی نو در ارتباطات توسعه؛ مطالعه موردی: رسانه ای شدن میراث فرهنگی در ایران، رسانه، ۲۶، ۳، ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
 • خانیکی هادی، مهدی زاده طالشی سید محمد، یحیایی سبحان، مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران، جامعه پژوهی فرهنگی، ۶، ۴، ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
 • دلاور علی، خانیکی هادی، شاه حسینی وحیده، مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه ای برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، جامعه، فرهنگ و رسانه، ۴، ۱۶، ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
 • مهدی زاده طالشی سید محمد، خانیکی هادی، عزیزی حمید، واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال های شبکه ماهواره ای جم (GEM TV)؛ مورد مطالعه: شهر کامیاران، تحقیقات فرهنگی ایران، ۸، ۴، ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
 • خانیکی هادی، ذکائی محمد سعید، نوری راد فاطمه، واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۱، ۴۱، ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
 • ببران صدیقه، خانیکی هادی، آطاهریان محبوبه، منشور اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها، اخلاق در علوم و فناوری، ۱۰، ۴، ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
 • خانیکی هادی، فراهانی مژگان، قدرت و پادقدرت جنسیتی در سینمای ایران؛ مقایسه تطبیقی آثار تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد، زن در فرهنگ و هنر، ۷، ۲، ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
 • خانیکی هادی، شاه حسینی وحیده، نوی راد فاطمه، تبیین الگوی آموزش “سواد رسانه‌ای” در نظام آموزش و پرورش، رسانه، ۲۷، ۱، ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
 • خانیکی هادی، راثی تهرانی حبیب، الگوهای مختلف ارایه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارایه پیام های سلامت تلویزیون، فصلنامه علوم اجتماعی، ۲۵، ۷۳، ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، کیاء علی اصغر، میر صمد، نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان , به خرید کالا، علوم خبری، ۵، ۱۸، ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، زبان و اخلاق ارتباطی در اندیشه مولانا، اخلاق در علوم و فناوری، ۱۱، ۲، ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
 • خانیکی هادی، برکت محیا، بازنمایی ایدئولوژیهای فرهنگی در بازیهای رایانه‌ای، مطالعات رسانه های نوین، ۱، ۴، ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
 • خانیکی هادی، رهبر مصطفی، گوهریان الهام، مقایسه نقش ارتباطات میان فردی و رسانه های جمعی در رفتار سیاسی، فصلنامه علوم اجتماعی، ۲۶، ۷۴، ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
 • شاه قاسمی زهره، فرقانی میرزامحمدمهدی، خانیکی هادی، مطالعه رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات، تحقیقات فرهنگی ایران، ۹، ۳، ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
 • خانیکی هادی، اقدسی وحید، ناسیونالیسم ایرانی ” و ” نوسازی سیاسی ” در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان ” مقاله های ملک الشعرا بهار ” در روزنامه نوبهار، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۲، ۴۵، ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
 • دشتگلی هاشمی مانا، خانیکی هادی، شاوردی تهمینه، تحولات کنش ارتباطی , حوزه عمومی , جامعه مدنی و دموکراسی در ایران، پژوهش سیاست نظری، ۱، ۲۰، ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 • فروزان حامد، نقیب السادات سیدرضا، خانیکی هادی، مهدی زاده طالشی سید محمد، طرحواره (مدل) شبکه‌ ارتباطی تربیت محور مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، ۲۴، ۳۳، ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
 • فرقانی میرزامحمدمهدی، خانیکی هادی، شهریاری پرویز، بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه ها در بین شهروندان تهرانی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳، ۴۷، ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
 • خانیکی هادی، اتابک محمد، عزیزی فرید، تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران با رویکرد حوزه عمومی هابرماس (مورد مطالعه چند گروه فیس‌بوکی)، فرهنگ ارتباطات، ۱۸، ۳۷، ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
 • خانیکی هادی، یحیایی سبحان، برون‌ایستادگان رادیو‌ـ‌تلویزیون دولتی در ایران، تحقیقات فرهنگی ایران، ۱۰، ۱، ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
 • خانیکی هادی، چگونگی انعکاس تصویر بیماری های روانی در مطبوعاات، رفاه اجتماعی، ۱۷، ۶۵، ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 • پورعزت علی اصغر، خانیکی هادی، یزدانی حمیدرضا، مختاری بهاره، شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان های مردم نهاد در فرآیند خط مشی گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، ۳، ۲، ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
 • طالبیان حامد، خانیکی هادی، تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه های فرهنگی و مذهبی ایران در فضای مجازی، مطالعات رسانه های نوین، ۳، ۱۱، ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
 • خانیکی هادی، ارتباطات سلامت و مساله اجتماعی انگ، جامعه شناسی ایران، ۱، ۱، ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

همایش‌های بین المللی

 • Khaniki Hadi, The study of Audience’s point of view about TV Health Messages, announcer, 2017/05/23, 2017/05/23
 • خانیکی هادی، کنفرانس بین المللی مشروطه، مقاله کامل، ساختار مشروطه و نسبت آن با ساخت مطبوعات، ۱۳۷۸/۰۴/۰۱، ۱۳۷۸/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی، سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی و غربی، مقاله کامل، گفت و گو میان فرهنگها و نظام نوین گفتاری در ارتباطات بین المللی، همسویی یا ناهمسازی؟، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی، سمینار بین المللی ائتلاف برای صلح و …، مقاله کامل، امکان و ضرورت گفت و گو در عصر ارتباطات در جامعه شبکه ای، ۱۳۸۱/۰۷/۰۱، ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی، کنفرانس بین المللی حقوق فرهنگی و مناسبات نوین میان فرهنگی در آسیای میانه، مقاله کامل، گفت و گوی تمدن ها، چارچوبی برای مناسبات نوین میان فرهنگی در آسیای میانه، ۱۳۸۱/۰۹/۰۱، ۱۳۸۱/۰۹/۰۱
 • خانیکی هادی، گفت و گو، ارتباط و تمایز معنایی در نگاه مولانا، مقاله خلاصه، گفت و گو، ارتباط و تمایز معنایی در نگاه مولانا، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، زن ایرانی،زن مصری و زن ترک در گذار ارتباطی، مقاله خلاصه، زن ایرانی،زن مصری و زن ترک در گذار ارتباطی، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، رسانه ای شدن زنان و زنانه شدن رسانه ها در مصر، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
 • خانیکی هادی ، جهان عاری از خشونت در پرتو گفت‌وگو برای صلح امنیت و حقوق بشر، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، توانش ارتباطی، گفت‌وگو و خشونت زدایی جهانی، ۱۳۹۳/۰۲/۲۵، ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
 • خانیکی هادی ، نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، سخنران، ۱۳۹۴/۰۶/۱۸، ۱۳۹۴/۰۶/۲۰
 • خانیکی هادی ، سمینار بین المللی شریعتی و آینده علوم انسانی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، مبانی و مولفه‌های گفت‌و‌گو و ارتباط در اندیشه و تجربه شریعتی، ۱۳۹۴/۰۹/۲۳، ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
 • خانیکی هادی ، گردهمایی فعالان ترویج علم، سخنران، ۱۳۹۵/۰۸/۲۰، ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 • خانیکی هادی ، کارگاه آموزشی بین‌المللی ظرفیت‌سازی مدرسان حوزه خبر در زمینه تغییر اقلیم و مدیریت آب، سخنران، ۱۳۹۵/۰۹/۱۳، ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
 • خانیکی هادی ، نخستین همایش گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان، سخنران، ۱۳۹۵/۰۹/۱۴، ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
 • خانیکی هادی ، نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، سخنران، ۱۳۹۵/۰۹/۲۱، ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
 • خانیکی هادی، نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، سخنران، ۱۳۹۵/۰۹/۲۱، ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
 • خانیکی هادی ، همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح , عفو و دوستی، مقاله چاپ شده، رسانه , صلح و هویت های برساخته دینی، ۱۳۹۶/۰۲/۰۲، ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
 • خانیکی هادی ، روز جهانی علم برای صلح و توسعه، سخنران، ۱۳۹۶/۰۸/۲۴، ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
 • خانیکی هادی ، همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران: فرصت ها و تهدیدها، سخنران، کودکان و نوجوانان در ایران : فرصت ها و تهدیدها، ۱۳۹۵/۰۸/۲۶، ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
 • خانیکی هادی ، نخستین کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم و فناوری، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، اخلاق و ارتباطات؛ از ساحت نظر تا میدان عمل، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
 • خانیکی هادی ، کنفرانس آسیایی دیجیتال در مورد بازآفرینی جوامع در عصر دیجیتال، مقاله چاپ شده، هابرماس در مورد تلگرام: آیا می تواند یک کره کوچک عمومی در عصر رسانه های اجتماعی شکل بگیرد؟، ۱۳۹۶/۰۲/۳۱، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
 • خانیکی هادی ، کیف نواصل مشروع حوار الحضارات، مقاله کامل، الحوارمع الذات و الحوار مع الاخر

همایش‌های داخلی

 • خانیکی هادی ، مصاحبه تخصصی پیرامون ارتباطات و وحدت ارتباطات و فرهنگ و اخلاق، مقاله کامل، مصاحبه تخصصی پیرامون ارتباطات و وحدت ارتباطات و فرهنگ و اخلاق، ۱۳۷۵/۰۹/۲۵، ۱۳۷۵/۰۹/۲۵
 • خانیکی هادی ، رسانه های جمعی و امنیت ملی، مقاله کامل، رسانه های جمعی و امنیت ملی، ۱۳۷۵/۱۲/۰۱، ۱۳۷۵/۱۲/۰۱
 • خانیکی هادی ، آسیب پذیری های آموزش عالی در فرایند ارتباط با جامعه، مقاله خلاصه، آسیب پذیری های آموزش عالی در فرایند ارتباط با جامعه، ۱۳۷۶/۱۱/۰۱، ۱۳۷۶/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، جامعه مدنی در ساخت اجتماعی نو و کهن ایران، مقاله کامل، جامعه مدنی در ساخت اجتماعی نو و کهن ایران، ۱۳۷۶/۱۱/۰۱، ۱۳۷۶/۱۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، سمینار مسایل مطبوعات ایران، مطبوعات و انتخابات ریاست جمهوری،رسانه های کوچک و تحول بزرگ، ۱۳۷۷/۰۳/۰۱، ۱۳۷۷/۰۳/۰۱
 • خانیکی هادی ، تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و امنیت ملی، مقاله کامل، درآمدی بر تحول ساختی و تغییرات گفتمانی در جامعه ما، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، گردهمایی ساماندهی فرهنگی، نقد و ارزیابی وجوه فرهنگی-اجتماعی بخش آموزش عالی در برنامه های توسعه، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱، ۱۳۷۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، نقش اطلاع رسانی در توسعه فرهنگی، گسترش اطلاع رسانی، فرصتی برای کاهش فاصله ها، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱، ۱۳۸۰/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، مقاله کامل، اصلاحات آموزش وپرورش و فرایند اجتماعی شدن، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، سیاستها و راهبردهای علم، فناوری و فرهنگ (گزیده چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی)، مقاله کامل، تحولات نوین اجتماعی و سیاست گذاری فرهنگی در دانشگاه، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱، ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی، مقاله خلاصه، گفت و گوی تمدن ها و دموکراسی دیجیتال، افقی تازه در جامعه شبکه ای، ۱۳۸۱/۰۹/۰۱، ۱۳۸۱/۰۹/۰۱
 • خانیکی هادی ، کنگره دین پژوهان کشور، جهانی شدن و دین، دو روایت و چند پرسش، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، جامعه مدنی و اندیشه دینی، جامعه مدنی، ساخت سیاسی و نظام ارتباطی ایران، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، آموزش و پرورش و فرایند اجتماعی شدن، مقاله کامل، آموزش و پرورش و فرایند اجتماعی شدن، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ،  گفت و گوی جامعه اطلاعاتی، چشم اندازهای نوین جهانی و منطقه ای، مقاله خلاصه، گفت و گوی جامعه اطلاعاتی، چشم اندازهای نوین جهانی و منطقه ای، ۱۳۸۲/۰۶/۰۱، ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
 • خانیکی هادی ، همایش بین المللی خبرگزاریی ها: اتئلاف برای صلح، مقاله کامل، امکان و ضرورت گفتگو در عصر ارتباطات و در جامعه شبکه ای، ۱۳۸۳/۰۱/۰۱، ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، مجموعه روشنفکری در گذر اندیشه ها (مشتمل بر بیست ودو گفتگو با بخی صاحبنظران) پژوهشگاه فرهنگ و معارف، مقاله کامل، روشنفکران و ایفای نقش در دنیای جدید، ۱۳۸۴/۰۱/۰۱، ۱۳۸۴/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت، مقاله خلاصه، نشریات موثر در جنبش مشروطیت ایران مختصات کمی وویژگی های کیفی، ۱۳۸۴/۰۲/۰۱، ۱۳۸۴/۰۲/۰۱
 • خانیکی هادی ، همایش امیر کبیر و اندیشه های نو در ایران، مقاله کامل، امیر کبیر و دغدغه دانستن، ۱۳۸۴/۰۴/۰۱، ۱۳۸۴/۰۴/۰۱
 • خانیکی هادی ، جهان شبکه ای و آینده رسانه ها نگاهی از منظر مطالعات فرهنگی، مقاله کامل، جهان شبکه ای و آینده رسانه ها نگاهی از منظر مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۴/۱۰/۰۱، ۱۳۸۴/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی ، گفت و گوی تمدن ها، زمینه های عینی و سرمشق های نظری، مقاله کامل، گفت و گوی تمدن ها، زمینه های عینی و سرمشق های نظری، ۱۳۸۴/۱۰/۰۱، ۱۳۸۴/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی ، ارتباطات توسعه و مساله ارتباط در مطبوعات ایران، مقاله کامل، ارتباطات توسعه و مساله ارتباط در مطبوعات ایران، ۱۳۸۵/۰۱/۰۱، ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، رسانه ای شدن فرهنگ در دنیای امروز، سخنران، مقاله خلاصه، رسانه ای شدن فرهنگ در دنیای امروز، ۱۳۸۵/۰۹/۰۱، ۱۳۸۵/۰۹/۰۱
 • خانیکی هادی ، جهان شبکه ای متغیر وسایل پابرجای ارتباطی در ایران، مقاله خلاصه، جهان شبکه ای متغیر وسایل پابرجای ارتباطی در ایران، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، یادی دو باره از بهار- همایش بزرگداشت ملک الشعرابهار، مقاله کامل، بهار روزنامه نگار، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، وبلاگی شدن فرهنگ، چشم انداز و ویژگی ها، مقاله کامل، وبلاگی شدن فرهنگ، چشم انداز و ویژگی ها، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، شکاف ها و گسستگی ها میان روزنامه نگاری حرفه ای و علمی در ایران، مقاله خلاصه، شکاف ها و گسستگی ها میان روزنامه نگاری حرفه ای و علمی در ایران، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، در ضرورت گفت و گوی نخبگان مصری و ایرانی، مقاله خلاصه، در ضرورت گفت و گوی نخبگان مصری و ایرانی، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، تغییرات جدید جامعه ایرانی و ناموزونی فرایند توسعه علوم اجتماعی در ایران، مقاله خلاصه، تغییرات جدید جامعه ایرانی و ناموزونی فرایند توسعه علوم اجتماعی در ایران، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، مساله ی مساله گریزی در علوم اجتماعی، مقاله کامل، مساله ی مساله گریزی در علوم اجتماعی، ۱۳۸۷/۰۳/۰۱، ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
 • خانیکی هادی ، موانع فرهنگی و اجتماعی انجام نظرسنجی در ایران، مقاله کامل، موانع فرهنگی و اجتماعی انجام نظرسنجی در ایران، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، نوآوری فرهنگی بستر توسعه اجتماعی و فرهنگی، مقاله کامل، نوآوری فرهنگی بستر توسعه اجتماعی و فرهنگی، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، بازخوانی تجربه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه، مقاله خلاصه، بازخوانی تجربه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ،  حوزه و روحانیت (۲) مسائل، آسیب ها، کارکردها- موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، مقاله کامل، ارتباطات امروز و مسائل فراروی روحانیت، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، رسانه و روان، مقاله خلاصه، رسانه و روان، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، همایش علوم اجتماعی در ایران دستاوردها و چالش ها، مقاله خلاصه، رسانه ای شدن علوم اجتماعی در ایران، ۱۳۸۹/۰۲/۲۹، ۱۳۸۹/۰۲/۳۰
 • خانیکی هادی ، جهان ایرانی،جهان مصری و جهان ترک در رویارویی، مقاله خلاصه، جهان ایرانی،جهان مصری و جهان ترک در رویارویی، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، رسانه و روان، همسازی ها و ناهمسازی ها، مقاله کامل، رسانه و روان، همسازی ها و ناهمسازی ها، ۱۳۹۰/۱۲/۰۱، ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 • خانیکی هادی ، الوندی پدرام، سلامت روان و رسانه، سخنران، مقاله کامل، روزنامه نگاری و مسئولیت انگ زدایی، ۱۳۹۰/۱۲/۰۱، ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 • خانیکی هادی ، دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، مقاله خلاصه، ضعف جامعه مدنی و آسیب های ارتباطی، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
 • خانیکی هادی ، مرگ روستا، واقعیت یا توهم، مقاله خلاصه، رسانه ای شدن روستا…، ۱۳۹۱/۰۸/۲۱، ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
 • خانیکی هادی ، دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، مقاله خلاصه، سهم اخلاق و رسانه از پژوهش ها و مطالعات نوین اجتماعی و فرهنگی ایران، ۱۳۹۱/۱۰/۰۵، ۱۳۹۱/۱۰/۰۶
 • خانیکی هادی ، دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی، مقاله خلاصه، اخلاق در علم ارتباطات، ۱۳۹۱/۱۰/۰۵، ۱۳۹۱/۱۰/۰۶
 • خانیکی هادی ، دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، کاوش های مفهومی و نظری پژوهش های ارتباطی در ایران، ۱۳۹۲/۰۲/۰۲، ۱۳۹۲/۰۲/۱۴
 • خانیکی هادی ،  همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، اعتدال،دانشگاه،فرهنگ و سیاست، ۱۳۹۲/۰۶/۰۱، ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 • خانیکی هادی ، بصیریان جهرمی حسین، ذکائی محمد سعید، رسانه های اجتماعی و سازمان های رسانه ای، مقاله کامل، رسانه های اجتماعی و سازمان های رسانه ای، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
 • خانیکی هادی ، سرشار حمید، گونه شناسی فرهنگ سیاسی، مقاله کامل، گونه شناسی فرهنگ سیاسی، ۱۳۹۲/۱۰/۰۱، ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
 • خانیکی هادی ، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندیشه پیشرفت و الگوهای ارتباطات و توسعه ملی در ایران، ۱۳۹۳/۰۲/۳۱، ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
 • خانیکی هادی ، بصیریان جهرمی حسین، سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سیاست‌گذاری فرهنگی و رسانه‌های اجتماعی: «تحلیل پارادایم‌های قدرت در برنامه‌ریزی شبکه‌های ارتباطی»، ۱۳۹۳/۰۹/۲۶، ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 • خانیکی هادی ، پنجمین همایش علمی سلامت روان و رسانه، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، ارتباطات، جامعه مدنی و آسیب‌پذیری‌های سلامت روان در ایران، ۱۳۹۳/۱۲/۰۵، ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
 • خانیکی هادی دومین همایش آسیبهای اجتماعی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ضعف جامعه مدنی و آسیب‌های ارتباطی در ایران، ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
 • خانیکی هادی ، گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۰-۱۳۹۰)، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران، ۱۳۹۴/۰۱/۲۹، ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
 • خانیکی هادی ، کنفرانس ملی دانشجویی جامعه شناسی توسعه، سخنران، ۱۳۹۴/۰۲/۲۱، ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 • خانیکی هادی ، نشست تخصصی تبیین چرایی مشارکت محدود دانشگاه در حل مسایل اجتماعی و سیاسی کشور، سخنران، ۱۳۹۴/۰۳/۲۰، ۱۳۹۴/۰۳/۲۰
 • خانیکی هادی ، موسوی سیده ثریا، همایش ملی تلفن همراه هوشمند وسبک زندگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، درآمدی بر مطالعه دگرگونی نوشتار فارسی در پیام های ارسالی کاربران وایبر، ۱۳۹۴/۰۳/۲۰، ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
 • خانیکی هادی ، مباحثی پیرامون سیاستگذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (۲) پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه، سخنران، ۱۳۹۴/۰۶/۰۱، ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
 • خانیکی هادی ، سلسله نشستهای ایران‌شهر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، شهر ایرانی به مثابه زمینه ارتباطات انسانی، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
 • خانیکی هادی  ، شاکر علی، همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، روزنامه نگاری صلح و ارزش های خبری آن در ایران ; نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در ۶ روزنامه سراسری کشور(کیهان, رسالت, اطلاعات, همشهری, اعتماد و یاس نو)، ۱۳۹۴/۰۸/۱۹، ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
 • خانیکی هادی ، اعتماد اجتماعی در ایران، سخنران، ۱۳۹۴/۰۹/۰۲، ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
 • خانیکی هادی ، دومین دوره همایش روز علوم اجتماعی در ایران، سخنران، ۱۳۹۴/۰۹/۱۵، ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
 • خانیکی هادی ، ششمین همایش علمی سلامت روان ورسانه، سخنران، ۱۳۹۴/۱۱/۲۷، ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
 • خانیکی هادی ، کارگاه جریان شناسی فرهنگ در دانشگاهها، سخنران، ۱۳۹۴/۱۲/۱۹، ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
 • خانیکی هادی ، کنگره ملی آموزش عالی ایران، سخنران، ۱۳۹۵/۰۱/۲۶، ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
 • خانیکی هادی ، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ضعف جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد. تحول تاریخی, مسایل کنونی و چشم اندازی برای آینده، ۱۳۹۵/۰۱/۲۸، ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
 • خانیکی هادی ، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران(گذشته, حال, آینده)، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، دولت , افکار عمومی و نظام ارتباط، ۱۳۹۵/۰۱/۳۱، ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 • خانیکی هادی ، سومین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، «ایران» در میانه نظریه‌ها و مطالعات ارتباطی، ۱۳۹۵/۰۲/۲۲، ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
 • خانیکی هادی ، نخستین همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران، سخنران، ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
 • خانیکی هادی ، نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر»،، سخنران، ۱۳۹۵/۰۴/۲۲، ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
 • خانیکی هادی ، نشست تخصصی تاملی در ایده های آینده نگرانه تافلر به بهانه درگذشت الوین تافلر، سخنران، ۱۳۹۵/۰۴/۲۲، ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
 • خانیکی هادی ، بررسی محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه ای برای پایه دهم، سخنران، ۱۳۹۵/۰۷/۲۴، ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
 • خانیکی هادی، نقد و بررسی آثار دکتر غلامعباس توسلی، سخنران، ۱۳۹۵/۰۸/۰۴، ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
 • خانیکی هادی، نخستین همایش گفتگوی فرهنگی افغانستان و ایران، سخنران، ۱۳۹۵/۰۹/۱۴، ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
 • خانیکی هادی، نخستین جشنواره ملی زن، خانواده و رسانه، سخنران، ۱۳۹۵/۱۰/۲۵، ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
 • خانیکی هادی، نشست تخصصی پیامدهای روانی-اجتماعی پوشش اخبار بحران در فضای مجازی، سخنران، پیامدهای روانی-اجتماعی پوشش اخبار بحران در فضای مجازی، ۱۳۹۵/۱۱/۱۲، ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
 • خانیکی هادی، نشست علمی بررسی تاریخ جنبش دانشجویی ایران با تکیه بر نقد و بررسی کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران، سخنران، تاریخ جنبش دانشجویی ایران، ۱۳۹۵/۱۱/۱۷، ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
 • خانیکی هادی، همایش ملی استقلال دانشگاه ها: چالش ها و راهبردها، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، آزادی آکادمیک, استقلال عمل دانشگاه و توسعه علمی، ۱۳۹۵/۱۱/۲۶، ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 • خانیکی هادی، سومین سمینار تخصصی جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی، سخنران، بررسی آثار دکتر توسلی، ۱۳۹۵/۱۲/۰۶، ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
 • خانیکی هادی، هفتمین همایش علمی سلامت روان و رسانه، سخنران، پنل رسانه و سواد سلامت روان، ۱۳۹۵/۱۲/۰۸، ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
 • خانیکی هادی، نشست تخصصی پس از غبار پلاسکو، سخنران، پلاسکو، ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • خانیکی هادی، مولفه های فرهنگ صلح در ارتباطات، سخنران، مولفه های فرهنگ صلح در ارتباطات، ۱۳۹۵/۱۲/۲۳، ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 • خانیکی هادی، انتخابات, بررسی فضا , شرایط و روند های سیاسی و رسانه ای، سخنران، انتخابات، بررسی فضا، شرایط و روندهای سیاسی و رسانه‌ای، ۱۳۹۶/۰۲/۲۴، ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
 • خانیکی هادی، دومین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه ایران‌شهری، سخنران، ۱۳۹۶/۰۵/۱۸، ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
 • خانیکی هادی، نشست نقد و بررسی کتاب قدرت ارتباطات، سخنران، ۱۳۹۶/۰۶/۲۱، ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
 • خانیکی هادی، چهارمین کنگره ملی روانشانسی اجتماعی؛ ابعاد روانشناختی صلح، سخنران، ۱۳۹۶/۰۷/۲۶، ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 • خانیکی هادی، نشست ماهانه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، سخنران، ۱۳۹۶/۰۸/۰۸، ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
 • خانیکی هادی، اکنون، ما و شریعتی، سخنران، ۱۳۹۶/۰۹/۰۱، ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
 • خانیکی هادی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، پوشش رسان‌های حاشیه و بسط احساس نابرابری اجتماعی، ۱۳۹۶/۱۰/۰۵، ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
 • خانیکی هادی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، ارتباطات سلامت و مسأله اجتماعی انگ، ۱۳۹۶/۱۰/۰۵، ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
 • خانیکی هادی، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، سخنران، تاملی بر احساس نا برابری اجتماعی در میان حذف شدگان رسانه ملی، ۱۳۹۷/۰۳/۳۰، ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
 • خانیکی هادی، مقالات کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران، سخنران، ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 • خانیکی هادی، سمینار انقلاب اسلامی و ریشه های آن، انقلاب اسلامی و اندیشه حضرت امام (قده)

طرح های کاربردی برون دانشگاهی

 • تصویر آموزش عالی در ۶ روزنامه ایران

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

 • بررسی تطبیقی نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها با نظریه …فرهنگی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۲/۱۱/۰۱
 • بررسی دیدگاههای مربوط به نقش ارتباطات در توسعه ملی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
 • بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۵/۰۶/۲۸
 • بررسی دیدگاه نوجوانان و والدین آنها بر تاثیر تلویزیون بر کودکان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۵/۱۱/۲۴
 • مبانی فرهنگی و اجتماعی سینمای مخملباف، اکرم بنده کار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
 • مقایسه تحول گفتمان سیاسی روشنفکران افغانی، حفیظ شریعتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۰۳/۰۱
 • بررسی رفتارهای غیر حرفه ای مدیریت روزنامه های سراسری از دیدگاه خبرنگاران و صاحب نظران روزنامه نگار، سعید ارکان زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۰۶/۰۱
 • عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان نسبت به مطبوعات، سمیرا سامانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۰۱
 • نقش ماهواره های عربی در توسعه عراق، ثریا خزاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۰۱
 • بررسی پوشش خبری همه پرسی قانون اساسی عراق، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۲۰
 • عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان به روزنامه ها، خانم سامانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۳۰
 • تحلیل گفتمان رفاهی در دوران سازندگی و اصلاحات، روزبه کردونی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۲/۰۱
 • بررسی ویژگی های روزنامه نگاری کودک و نوجوان، حمیده جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
 • تاثیر تلویزیون بر هویت و سرمایه اجتماعی نوجوانان، میترا آرمند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
 • بررسی نحوه نگرش روزنامه نگاران اقتصادی و اقتصاددانان به WTD، شراره عزیزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
 • مطبوعات محلی و امنیت ملی، اکبر حیدری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۴/۱۸
 • بررسی گفتمان رسانه ای انتخابات نهم، آرش غفوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۶/۰۱
 • هویت و رسانه، شهرام بهرامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۶/۰۱
 • بررسی نحوه رمز گشایی سریال های ایرانی دانشجویان کرد دانشگاه کردستان، شهرام بهرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۶/۲۷
 • تحلیل گفتمان نامزدهای پیروز دوره هفتم و نهم، مانا دشتگلی هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۶/۳۱
 • تحلیل گفتمان سیاسی نامزدهای پیروز، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۱۰/۰۷
 • کار از راه دور در جامعه اطلاعاتی، حوریه برهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۱۱/۰۱
 • شناخت رضایت از زندگی زناشویی از رهگذر کنش اخلاقی، منصوره تبریزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
 • مطالعه تطبیقی میزان استفاده و اعتماد شهروندان عرب زبان اهواز از..اخبار شبکه های الجزیره، خبر خوزستان، کوثر شهنی فیض، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۱۲/۱۲
 • ارتباطات سنتی و مدرن در یک جامعه چند فرهنگی، پالیزبان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۲۵
 • رسانه ها، جرایم اجتماعی، احساس امنیت و آگاهی، عزت الله پوریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۲۸
 • جایگاه حقوق اجتماعی زنان در وبلاگ های بلاگرهای زن، آرزو نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۲۸
 • نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در ۶ روزنامه سراسری، علی شاکر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۳۰
 • بازنمایی زنان بزهکار در سینمای مستند ایران، سپیده جمشیدی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
 • رسانه های شهروندی در ایران، پدرام الوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 • والت دیزنی و کلیشه سازی برای کودکان، اعظم ده صوفیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
 • پوشش مطبوعاتی انتخابات مجلس هشتم در شیراز، سید مسعود حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
 • خوانش یا رمزگشایی دانشجویان از سیاست های فرهنگی دانشگاه، صادق آبسالان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 • بررسی دیدگاه مترجمان و مولفان نسبت به روزنامه نگاران، سارا اسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • ارتباطات سلامت و تلویزیون، روشنک عاطفی منش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • رابطه میان بهره مندی از وبلاگ با نگرش افراد نسبت به روابط مجازی و احساس تنهایی بررسی مقایسه ای دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه تهران، ریحانه روحانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • سهم ارتباطات در تعیین الگوی مصرف، ستار مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • نقش تلویزیون در ارتقای فرهنگ زیست محیطی مردم، زینب غریب زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • سنجش نگرش مخاطبان تلویزیون نسبت به تاثیر پیام های سلامت، حبیب راثی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • بررسی نقش سیاست گذار و کارگذار ارتباطی، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۲/۲۳
 • نظریه های هنجاری مطبوعاتی در کلام امام خمینی و مقام معظم رهبری، زهره علی عسگری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 • تحلیل محتوای مسائل بحران در روزنامه ها، یاسین ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۳۰
 • رابطه دینداری و فرهنگ سیاسی، امیررضا باقرپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
 • بررسی نقش سیاست‌ گذار و کارگزار ارتباطی در تولید متن عکاسانه، علیرضا فرزین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
 • منابع و اولویت های رسانه ای دانشجویان…، احمد حاجیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
 • دینداری و فرهنگ سیاسی، ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
 • بررسی سطح سواد رسانه ای مدیران روابط عمومی دولتی، پیام آزادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
 • فضای نقد در مطبوعات، احسان فدایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۱۱/۱۰
 • بررسی رابطه فضای مجازی و خاصگرایی عاملگرایی کاربران اینترنت، حبیب اله حبیبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 • موانع توسعه مطبوعات غیردولتی در ایران، ناصر غضنفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 • بازتاب سخنان مقام رهبری در دیدار با خودروسازان در مطبوعات، زهرا میرحسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
 • بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره و نگرش دانشجویان، احسان مبارکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • بازنمایی جوان در سینمای عامه پسند پس از انقلاب اسلامی، سمانه ابوی طرقبه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • موانع درونی موفقیت NQO ها در ایران، سید ناصر نوربخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • بازنمایی جوان در سینمای عامه پسند پس از انقلاب اسلامی، سمانه ابوی طرقبه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • انگاره مستضعف در مطبوعات، محمد حسینی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • منابع و اولویت های رسانه ای دانشجویان، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
 • بررسی جایگاه حرفه ای و مضمون عکس، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
 • الگوهای روزنامه نگاری کنشگر در فضای رسانه های جدید، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
 • بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
 • نشانه شناسی گفتگوهای رادیویی، مریم السادات طبسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
 • فرهنگ سیاسی دانشجویان، حمید سرشار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
 • ارتباطات و مشارکت شهروندان در توسعه شهری، عاطفه آریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
 • بررسی اعتماد مخاطبان به خبر در تلویزیون ایران، سردار خالدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
 • تصویر سلامت در مطبوعات، احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
 • بررسی چگونگی خوانش دانش آموزان …کدهای اخلاقی پوشش، فرشته مزین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
 • رمان به مثابه رسانه؛ گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای‭ ۲۸ ‬مرداد تا بهمن‭ ۵۷، علی هادیلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 • بررسی علل توقیف مطبوعات، صدیقه قویدل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 • بررسی مقایسه ای تحلیل امنیت و …برنامه های زنده، مریم السادات طبسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 • جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی، مریم ملکی، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 • نحوه انعکاس بیماریهای صعب العلاج در مطبوعات سراسری سال‭۱۳۸۹‬ با تاکید بر بیماری های سرطان، تالاسمی، هموفیلی، هپاتیت، ایدز و ام.اس، علی حیدر قنبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 • میزان استفاده و رضامندی شهروندان شهرهای جدید پرند و پردیس از فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی ارائه شده در این دو شهر، شیما حسین پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 • تأثیر اینترنت در تحول سبک‌ های دین‌ داری (بررسی سبک‌ های نوین دین‌ داری شکل گرفته در شبکه‌ های اجتماعی مجازی)/، زهرا چوپانکاره، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
 • مطبوعات محلی و توسعه، ابراهیم محمدحسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
 • سیر تحول مفهوم آزادی در مطبوعات، عبدالصمد محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
 • مطالعه تطبیقی نقش ها و کارکردهای رادیو :مطالعه موردی در جامعه صنعتی ایتالیا (و در حال گذار) ایران، سرور کلیایی، کاربردی، ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 • روزنامه نگاری محلی-محلی در ایران، وحید اقدسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۰۶/۲۶
 • شناخت نقش شبکه های اجتماعی در جلب مشارکت اجتماعی،بررسی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران، حمیدرضا اکبریه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
 • بررسی فرآیند شکل گیری سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر سازمانهای زنان از خلال تحولات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر در دوران پهلوی، سلیمان قرقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 • تاثیر میزان استفاده از اینترنت بر نگرش طلاب جوان، حمید عابدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 • بررسی مشارکت اجتماعی به مثابه سازو کاری برای رسیدن به رفاه اجتماعی، مصطفی فیض اردکانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 • وضعیت عکاسی خبری در مطبوعات، سمیرا سلطانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
 • نقش ارتباطات میان فردی در مشارکت سیاسی، مصطفی رهبر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
 • بازتاب اخبار جنبش های اجتماعی در مطبوعات، محمد محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
 • بررسی روزنامه نگاری شهروندی با تکیه بر ارتباطات مجازی، شیلا باباخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
 • بررسی نگرشهای مربوط به حریم خصوصی، علی قنبریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
 • بررسی نگرش های مربوط به حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کاربر فیسبوک در دانشگاه های دولتی)، علی قنبریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
 • زبان و رسانه های جمعی (مطالعه موردی سایت های BBC و VOA در ورد بازنمایی اخبار و مطالب ربوط به تحریم های بین المللی علیه ایران)، یداله قدرتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
 • میزان بهره مندی مردم از آیین های دینی پخش شده از تلویزیون و عوامل اجتماعی موثر برآن، الهه فرزعلیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
 • رابطه تحولات اجتماعی، سیاسی با دگرگونی درون مایه های شعر فارسی (پیش از مشروطه تا پایان پهلوی اول)، آرمین حامدی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
 • مولفه های شکل گیری ستاره در سینمای بعد از انقلاب، الهام گوهریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
 • مطبوعات و برنامه چهارم توسعه :بررسی عملکرد روزنامه های ایران، همشهری و اعتماد در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی برنامه چهارم توسعه، منا رجبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
 • سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات ایران، مریم اسفندیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
 • بررسی چگونگی، موانع و زمینه‌های تحقق الزامات رسانه‌ای جامعه دانایی محور از دیدگاه کارشناسان ارتباطات، پریسا فرهادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
 • بازنمایی مضامین دینی در گفتمان های سیاسی رایج در ایران، ابراهیم کفعمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
 • بررسی ساختار و محتوای مطالب گردشگری در روزنامه‌های کشور (تحلیل محتوای روزنامه‌های ایران و همشهری) و سایت‌های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی، ژیلا آور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
 • بررسی فرهنگ نقد و گفتگوی صاحبنظران علوم اجتماعی در نشریات تخصصی علوم انسانی، عاطفه آقایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
 • شاخص های پوپولیسم رسانه ای در ایران از دیدگاه روزنامه نگاران و سیاستمداران، هومن میرباقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
 • بهره مندی از اینترنت و هویت اجتماعی زنان، عفت رجائیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
 • انگیزه تماشای سریال های ماهواره ای فارسی زبان جم توسط زنان، حمید عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
 • نقش رسانه‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی (بررسی دیدگاه‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره نقش رسانه‌ها در فرایند سرمایه‌گذاری)، سید ابراهیم علیزاده بیجاربنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
 • بررسی نگرش خانواده افراد معلول نسبت به برنامه‌های اجتماعی تلویزیون و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه خانواده معلولان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی تهران و کرج)، لادن خوش بین ساروکلایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
 • عوامل گرایش دانشجویان به کسب خبر آنلاین از طریق سایت های داخلی و خارجی فارسی زبان، راضیه غریب شائیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
 • قدرت و پادقدرت جنسیتی در سینمای ایران (تحلیل گفتمان فیلمهای زنان فیلمساز پس از انقلاب اسلامی)، مژگان فراهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
 • نقش مهارتهای گفتگویی در کنش تفاهمی (ساختار و کارکرد گفتگوی کند و کاوی دانش آموزان دبستانی)، فاطمه نوری راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
 • تحول مفهوم عدالت در مطبوعات ایران، مقایسه دو روزنامه شاخص انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی (صور اسرافیل و کیهان)، محمدابراهیم ترقی نژاد سریزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
 • جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران، پردیس سیاسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
 • تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران، فرید عزیزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
 • آسیب‌شناسی سیاستهای القاء مفاهیم در برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، صفورا چریکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
 • جایگاه حرفه‌ای‌گرایی در روزنامه‌های سراسری ایران، فروغ فکری املش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
 • بررسی کارزار سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، سنا شایان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
 • بازنمایی روزنامه‌نگاران در سینمای پس از انقلاب، ندا جلالی ورنامخواستی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
 • فضای رسانه‌ای و زندگی روزمره جوانان، مطالعه رابطه میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و فرهنگ جوانی، محمد اتابک، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
 • فضای رسانه‌ای و زندگی، محمد اتابک، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
 • بررسی ظرفیت های رسانه ای موسیقی عامه پسند در نزد مخاطبان جوان، مینا آشوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
 • نقش مطبوعات مستقل در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران، محسن هوشمندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
 • تصویر بیماریهای روانی در مطبوعات، طاهره یلفانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
 • بررسی نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان به خرید کالا، صمد میر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
 • بررسی نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان به خرید کالا، صمد میر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 • بازتاب مفاهیم اصلی توسعه در رسانه ها، آزاده خادم خروی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 • تصویر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای شهر تهران در نرم افزار های پیام رسان، محمد ذکاوت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 • خوانش کاربران از محتوای متون، فهیمه نائب لویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 • شعر به مثابه رسانه جایگزین؛ مطالعه اشعار سیاسی- اجتماعی دوره مشروطه، فرزانه امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 • نقش شبکه های اجتماعی در میزان مشارکت سیاسی زنان، یاسمن عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 • میزان انطباق آگهی های بازرگانی تلویزیون با شاخص های توسعه پایدار، فاطمه خواجویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی زنان، نرگس موذنیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی زنان، نرگس موذنیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • میزان انطباق محتوای آگهی های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با شاخص های توسعه پایدار، فاطمه خواجویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • اقتضائات روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی مجازی، محمد خاجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • نقش رسانه های جدید در دگرگونی شیوه های ارتباطی، فاطمه فرجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
 • مطبوعات و توسعه: بازتاب مطالب توسعه در روزنامه های سراسری افغانستان، محمد علی جاوید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

پایان نامه/رساله (PhD)

 • هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران، محمدعثمان حسین بر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۵/۱۲/۲۲
 • گفتمان دین و دولت در مطبوعات، مریم بیژنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۰۳/۰۱
 • گفتمان جامعه مدنی در کلام امام خمینی(ره)، ابوالفضل مروی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۰۹/۰۱
 • جایگاه جامعه اطلاعاتی در ایران، سهیلا خلجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۳۰
 • بررسی عوامل موثر در میزان به کارگیری ارتباطات مشارکتی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
 • بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران، فیروز راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۷/۰۶/۳۰
 • گفتمان کاندیدای پیروز (علی اکبری) در پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۲/۱۲
 • تنازع گفتمانی پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری، گیتا علی آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۲/۱۲
 • عوامل موثر در به کارگیری ارتباطات مشارکتی، ابراهیم جعفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۳۰
 • تطورات گفتمانی دفتر تحکیم وحدت، عبدالحسین کلانتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۹/۰۹
 • مضامی فمینستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی، فاطمه …، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • بررسی میزان عدم مشارکت سیاسی جوانان، مصطفی پودراتچی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • مضامین فمنیستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی، فاطمه …، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۰۲/۱۹
 • بررسی عدم مشارکت سیاسی جوانان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
 • فضای سایبر ایران و الگوهای گفتمانی آن، محمود بابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۴/۱۸
 • شهروندی سیاسی و عوامل موثر بر آن، احمد غیاثوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
 • تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز و عوامل مربوط به آن، سعیده امینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • بررسی تحول گفتمان سیاستهای بین المللی اطلاعات و ارتباطات، رضاحقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰
 • حوزه عمومی در فضای مجازی: عوامل مرتبط با شکل گیری حوزه عمومی در اینترنت، سید مسعود سید علوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 • حوزه عمومی در فضای مجازی: عوامل مرتبط با شکل گیری حوزه عمومی در اینترنت، سید مسعود سید علوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 • تئاتر برای توسعه ب مثابه ابزار ارتباطی، لیدا کاووسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
 • بررسی عوامل موثر بر همبستگی ملی در بین قومیت های ایران: مطالعه هژمونی سیاسی، محمد رضا غلامی شکار سرائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
 • شبکه های اجتماعی مجازی و جوانان در ایران: استفاده و رضامندی جوانان تهرانی از رسانه های اجتماعی، قدسی بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
 • دیپلماسی شهروندی و سیاست خارجی در عصر اطلاعات( مطالعه موردی :گستره فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی)، طاهره آذری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
 • نسبت زبان و سوژگی در ایران معاصر، محمد علی فرهادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
 • سیاست و مصرف رسانه‌های اجتماعی مجازی در ایران: چالش‌ها، الگوها و تبیین یک مدل پیشنهادی، حسین بصیریان جهرمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
 • رسانه ای شدن فناوری های نو در ایران، شکاف های شناختی کنشگران اصلی در بازنمایی بیوتکنولوژی در برنامه های تلوزیونی، زرین زردار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
 • بررسی نقش رسانه در ترویج و همگانی کردن علم، پرویز شهریاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
 • تحول سیاستهای کلان توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با گفتمان جامعه اطلاعاتی – معرفتی، زهره شاه قاسمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
 • «برون ایستادگان» قلمرو رسانه های رسمی در ایران؛ مطالعه چیستی، چگونگی و چرایی «برون ایستادگی»، سبحان یحیایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
 • ارتباطات شبکه ای تربیت محور، حامد فروزان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
 • نظام جامع اطلاع رسانی بسیج، اسماعیل احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 • رسانه های جمعی و سیاست گذاری توسعه ملی، رامین شمسایی نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • رسانه های جمعی و سیاستگذاری توسعه ملی ، تحلیل گفتمان و رویکردهای رسانه ای، رامین شمسائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • شبکه های ارتباطی موبایلی و تغییر سبک زندگی، ربابه مهاجری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
 • ارزیابی دیدگاههای استادان، برنامه ریزان و…، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها

 • دوره تخصصی روزنامه نگاری پیشرفته و جامعه اطلاعاتی(کمیسیون ملی یونسکو)، مدرس، ایران، ۱۳۸۴/۱۱/۰۱، ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
 • کارگاه ملی نقش رسانه ها در اجرایی نمودن میثاق رباط در گسترش گفت و گوی بین فرهنگ ها، مدرس، ایران، اصفهان، ۱۳۸۵/۰۶/۰۵، ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
 • شکاف ها و گسستگی ها میان روزنامه نگاری حرفه ای و علمی در ایران، شركت كننده، ایران، تهران، ۱۳۸۷/۰۹/۱۲، ۱۳۸۷/۰۹/۱۳

کرسی نقد و نظریه پردازی

 • جامعه نظارتی، جامعه نظاره گر، خانیکی هادی، ترویجی، ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 • ارتباطات در علم و فناوری، خانیکی هادی، ترویجی، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

همکاری در نشریات

 • عضوهیات تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی، ۱۳۸۵/۰۹/۰۱، ۱۳۸۷/۰۷/۰۱، ۵۷۵/ ف
 • عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نسل نامه، ۱۳۸۵/۱۱/۳۰، ۱۳۸۷/۱۱/۳۰، ۳۷/۳۵۶۶
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
 • عضو هیا تحریریه فصلنامه جامعه، فرهنگ رسانه
 • رسانه های نوین

کسب جوایز فرهنگی  خانیکی هادی

 • انجمن برتر در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۲/۱۱/۰۱، خانیکی هادی
 • تقدیر و تشکر به منظور همکاری در نشست های اندیشه ایران شهری با موضوع شهر،ارتباطات و هویت، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱، خانیکی هادی
 • تقدیر به منظور همکاری در حوزه امورجوانان، خانیکی هادی
 • لوح تقدیر به پاس حضور فعال و ارائه مقاله در نخستین هم اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه نگاران مسلمان، خانیکی هادی
 • تقدیر و تشکر به منظور تالیف کتاب قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، خانیکی هادی
 • لوح تقدیر به پاس کوشش در طریق ایجاد ساختار و تقویت نظام برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های فرهنگی در وزارت علوم، خانیکی هادی
 • تقدیر به منظور همکاری در کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام، خانیکی هادی
 • تقدیر وتشکر به منظور همکاری در حوزه علو و فرهنگ به مناسبت روز معلم، خانیکی هادی
 • تقدیر به منظور موفقیت برای کسب عنوان انتخاب اول “پایان نامه های برتر دانشجویان دانشگاه های کشور” در گروه علوم انسانی، خانیکی هادی
 • تقدیر به منظور عضویت (مشارکت فکری و عملی) در شورای فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی کشور، خانیکی هادی

منبع

سایر بخش های وب سایت که پیشنهاد می شود دیدن فرمایید

سخنرانان چهاردهمین سمپوزیوم روابط عمومی

مقالات سمپوزیوم روابط عمومی

سمپوزیوم روابط عمومی