جواد قاسمی

استاد جواد قاسمی

رییس شورای سیاست گذاری

آشنایی با جواد قاسمی

 • جواد قاسمی ، فوق ليسانس مديريت
 • معاون منابع انساني هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران «۱۰ سال»
 • جواد قاسمی ، معاون سياحتي “هما” «۳ سال»
 • مديركل روابط عمومي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران « ۵ سال»
 • رئيس مركز ايرانگردي و جهانگردي ” هما”(H.T.C) « ۵ سال»
 • معاون سياحتي سازمان سياحتي بنياد « ۲ سال»
 • مديرعامل مجتمع بين‏المللي ايرانگردي و جهانگردي آزادي (آیتو) «۴ سال»
 • مديركل روابط‏عمومي و اموربين الملل بنياد مستضعفان«۱۰ سال»
 • رییس انجمن روابط عمومی ایران از سال ۱۳۷۰ به مدت ۱۲ سال
 •   رییس هیات موسس خانه روابط عمومی از سال ۱۳۹۵ تا کنون
 • مدیر عامل انجمن متخصصان گردشگری ایران از سال از سال ۱۳۸۴ تا کنون
 • عضو کمیته داوران انتخاب روابط عمومی برتر در سطح ملی هشت دوره
 • ، عضو کمیته داوران انتخاب روابط عمومی برتر وزارت نفت و نیرو شش دوره

دکتر جواد قاسمی در جشنواره تبلیغات

سایر بخش های وب سایت که پیشنهاد می شود دیدن فرمایید

سخنرانان چهاردهمین سمپوزیوم روابط عمومی

مقالات سمپوزیوم روابط عمومی

سمپوزیوم روابط عمومی