جنیفر هاردی

جنیفر هاردی

مدرس ارتباطات و روابط عمومی

آشنایی با جنیفر هاردی

مدیر عامل موسسه بین المللی مستقر در لندن و دبی

مدرس ارتباطات و روابط عمومی

سابقه کار و تدریس درحوزه ارتباطات و روابط عمومی در انگلستان ُ‌خاورمیانهُ بروکسلُ افریقاُ کانادا و غیره

عضو انجمن روابط عمومی خاورمیانه

 

سایر بخش های وب سایت که پیشنهاد می شود دیدن فرمایید

سخنرانان چهاردهمین سمپوزیوم روابط عمومی

مقالات سمپوزیوم روابط عمومی

سمپوزیوم روابط عمومی