هانزاد یورالمان

هانزاد یورالمان

مدرس ارتباطات و روابط عمومی

آشنایی با هانزاد یورالمان

دکترای روابط عمومی-از دانشگاه مرمره ترکیه
-مدیر گروه روابط عمومی و تبلیغات دانشگاه اکان استانبول
– متخصص درزمینه روابط عمومی فرهنگی و بازاریابی
– نویسنده چندین مقاله در حوزه روابط عمومی در نشریات بین المللی و ترکیه
-عضو انجمن بین المللی موزه

 

 

سایر بخش های وب سایت که پیشنهاد می شود دیدن فرمایید

سخنرانان چهاردهمین سمپوزیوم روابط عمومی

مقالات سمپوزیوم روابط عمومی

سمپوزیوم روابط عمومی