سخنران های دوازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

 • دکتر بارت دی ورینر
  • تحصیلات: دکترای تخصصی ارتباطات
  • سمت: رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در سال 2016
  • توضیحات: دکتر بارت دی ورینر از کشور هلند دارای دکترای تخصصی ارتباطات و رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در سال 2016

  دکتر بارت دی ورینر

 • پروفسور باقر ساروخانی
  • تحصیلات: پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران
  • سمت: رییس کمیته علمی سمپوزیوم
  • توضیحات: پروفسور باقر ساروخانی از سخنرانان یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی است.

  پروفسور باقر ساروخانی

 • پروفسور کارل کریگ
  • تحصیلات: استاد حوزه خبرنگاری و ارتباطات انبوه
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: از سخنرانان یازدهمین سمپوزیم بین المللی روابط عمومی است

  پروفسور کارل کریگ

 • پرفسور تونی فوزی فالکنی
  • تحصیلات: استاد مدعو دانشگاه های آمریکا و ایتالیا
  • سمت: دارای دکترای تخصصی ارتباطات
  • توضیحات: پرفسور تونی فوزی فالکنی از سخنرانان یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی است

  پرفسور تونی فوزی فالکنی

 • استاد علی فروزفر
  • تحصیلات: کارشناس ارشد ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های متعدد
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران و از سخنرانان یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  استاد علی فروزفر

 • دکتر اریک اودیکس
  • تحصیلات: دکترای ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه بارسلونای اسپانیا
  • توضیحات: دکتر اریک اودیکس از سخنرانان یازدهمین سمپوزیم بین المللی روابط عمومی است

  دکتر اریک اودیکس

 • دکتر حسین افخمی
  • تحصیلات: دکترای روابط عمومی
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: دکتر حسین افخمی از سخنرانان یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی است.

  دکتر حسین افخمی