سخنران های دوازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  • دکتر بارت دی ورینر
    • تحصیلات: دکترای تخصصی ارتباطات
    • سمت: رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در سال 2016
    • توضیحات: دکتر بارت دی ورینر از کشور هلند دارای دکترای تخصصی ارتباطات و رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در سال 2016

    دکتر بارت دی ورینر

  • پروفسور باقر ساروخانی
    • تحصیلات: پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران
    • سمت: رییس کمیته علمی سمپوزیوم
    • توضیحات: پروفسور باقر ساروخانی از سخنرانان یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی است.

    پروفسور باقر ساروخانی

  • پروفسور کارل کریگ
    • تحصیلات: استاد حوزه خبرنگاری و ارتباطات انبوه
    • سمت: استاد دانشگاه
    • توضیحات: از سخنرانان یازدهمین سمپوزیم بین المللی روابط عمومی است

    پروفسور کارل کریگ

  • پرفسور تونی فوزی فالکنی
    • تحصیلات: استاد مدعو دانشگاه های آمریکا و ایتالیا
    • سمت: دارای دکترای تخصصی ارتباطات
    • توضیحات: پرفسور تونی فوزی فالکنی از سخنرانان یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی است

    پرفسور تونی فوزی فالکنی

  • استاد علی فروزفر
    • تحصیلات: کارشناس ارشد ارتباطات
    • سمت: استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های متعدد
    • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران و از سخنرانان یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

    استاد علی فروزفر

  • دکتر اریک اودیکس
    • تحصیلات: دکترای ارتباطات
    • سمت: استاد دانشگاه بارسلونای اسپانیا
    • توضیحات: دکتر اریک اودیکس از سخنرانان یازدهمین سمپوزیم بین المللی روابط عمومی است

    دکتر اریک اودیکس

  • دکتر حسین افخمی
    • تحصیلات: دکترای روابط عمومی
    • سمت: استاد دانشگاه
    • توضیحات: دکتر حسین افخمی از سخنرانان یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی است.

    دکتر حسین افخمی