محل و تاریخ برگزاری سمپوزیم روابط عمومی و کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار

  • محل برگزاری: سالن کتابخانه ملی
  • تاریخ برگزاری:1396/08/29
  • تاریخ اتمام: 1396/08/30
  • توضیحات: سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی که در سال 1396 طی روزهای 29 و 30 آبان در تهران و با موضوع "روابط عمومی و کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار" برگزار خواهد شد