روابط عمومی و رسانه ها به سمت استفاده از تکنولوژی روز برای رساندن صدای حق به دنیا باشند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت وجود جهان بینی برای فعالیت موثرتر روابط عمومی ها تاکید کرد: همه انسان های دنیا از یک ریشه هستند و برای داشتن روابط عمومی موثر، باید با دنیا ارتباط برقرار کرد.بیشتر بخوانید