اعطای گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان در سمپوزیوم

اعطای گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان در سمپوزیوم به منظور تقویت اعتبار علمی – آموزشی چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، شرکت کنندگان در این رویداد، علاوه بر دریافت گواهینامه “ایپرا”، بیشتر بخوانید