اعلام برنامه های علمی و آموزشی چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

اعلام برنامه های علمی و آموزشی چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برنامه های علمی و آموزشی چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که قرار است روزهای ۳۰-۲۹ مهرماه سالجاری در تهران برگزار شود، بیشتر بخوانید