محل برگزاری سمپوزیوم روابط عمومی

تهران، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه مترو حقاني، خروجي كتابخانه ملي

کتابخانه ملی