معرفی کارگاه های آموزشی

ثبت نام

كارگاه های آموزشي پيشرفته و كاربردي روابط عمومي :

4- کارگاه‌های آموزشي پيشرفته و كاربردي روابط عمومي:

برپايي دو كارگاه آموزشي یک‌روزه در تاريخ 25 آبان ماه 1395 هرکدام به مدت 10 ساعت در دستور كار دبيرخانه سمپوزيوم قرار دارد كه با حضور اساتيد برجسته روابط عمومی برگزار خواهد شد.

عنوان کارگاه

مدرس

مهارت‌های تغییر در روابط عمومی

استادی از بلغارستان

نحوه نقش‌آفرینی روابط عمومی در تغییرات مهم جهانی

دکتر میر عابدینیبا توجه به محدودیت تعداد ، علاقه مندان می توانند از هم اینک نسبت به ثبت نام قطعی اقدام کنند.