معرفی کارگاه های آموزشی

ثبت نام

هدف عمده برگزاری کارگاه های آموزشی ، مهارت آموزشی است تا در یک فرصت بیشتر و مناسب تر ، علاوه بر مفاهیم نظری ، نحوه اجرای تئوری ها و فعالیت ها در روابط عمومی نیز آموزش داده شود. در کارگاه های آموزشی سمپوزیوم که معمولاً روز قبل از همایش برگزار می شود ، تاکنون 20 کارگاه آموزشی با موضوعات مهم برگزار شده است و حدود 1300 نفر در این کارگاه ها آموزش دیده اند.